Aktuelt

05.05.2020

Klimakur 2030 vil bidra til mindre mat og svekket selvforsyning

I januar i år lanserte Miljødirektoratet rapporten «Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030». Et samlet norsk landbruk stiller seg bak et av hovedmålene i rapporten om å redusere klimagassutslipp i jordbruket. Kjøtt- og eggbransjen er imidlertid opptatt av at utslippsreduksjonen må være bærekraftig og ikke gå på bekostning av norsk matsikkerhet og selvforsyning.

03.04.2020

Effektiv e-læring og digitale muligheter

Animalia har de siste årene satset på digital tilrettelegging av kurs og opplæring. Dermed kan vi bidra til fleksibel og målrettet opplæring der det er behov i bransjen også i denne spesielle koronasituasjonen.

02.04.2020

Dyrevelferden skal ivaretas – også nå

Å arbeide for god dyrevelferd har svært høy prioritet i husdyrnæringa. Det arbeidet er ikke mindre viktig nå når koronaviruset preger hverdagen vår.

27.03.2020

Nå er skjerpede hygienerutiner ekstra viktige!

Alminnelig godt smittevern og gode hygienerutiner skal i det daglige være tilstrekkelig til å forebygge smitte av dyresjukdom fra gård til gård.

24.03.2020

Hva betyr Klimakur 2030 for norsk matproduksjon?

I januar i år lanserte Miljødirektoratet rapporten «Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030». 12. mars arrangerte Animalia og MatPrat et digitalt seminar for å belyse hva rapporten kan bety for norsk jordbruk.