Aktuelt

12.06.2020

Utbrudd av yersiniose

Folkehelseinstituttet (FHI) rapporter i dag om at det er oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Så langt er det påvist smitte hos 13 personer som er bosatt i flere fylker. Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

10.06.2020

Dyrevelferdsprogrammet for svin forskriftsfestet

Landbruks- og matdepartementet gjør nå Dyrevelferdsprogrammet for svin obligatorisk gjennom forskrift for hold av svin. Forskriften ble fastsatt 10. juni 2020.

10.06.2020

Frokostseminar 16 juni: Samfunnsøkonomiske konsekvenser av Klimakur 2030

Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en overgang fra rødt kjøtt til mer plantebasert kost og fisk, som foreslått i Klimakur 2030?

02.06.2020

Engasjerende om virus, zoonoser og husdyrproduksjon

Animalia og MatPrat arrangerte 28.mai et fagseminar om virus, zoonoser og husdyrproduksjon og hvordan dyrehold påvirker utvikling og spredning av virus og pandemier.

26.05.2020

Lær mer om zoonoser og husdyrproduksjon

Koronapandemien har reist en rekke spørsmål knyttet hvordan nye virus oppstår.