Aktuelt

08.03.2021

Klimameldinga synliggjør ikke konsekvensene av tiltak godt nok

Regjeringens klimamelding som ble lagt fram i begynnelsen av januar legger opp til en rekke direkte og indirekte tiltak knyttet til jordbruket. Men meldinga synliggjør ikke godt nok hva konsekvensene av redusert kjøttforbruk vil bety for norsk matproduksjon.

17.12.2020

Vitenskapelig dypdykk i kjøtt - del 2

Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det nå på høytrykk for å identifisere nøkkelindikatorer som skal sikre bærekraftige matsystemer i fremtiden. Prosesser rundt nye bærekraftige kostråd pågår parallelt i norsk, nordisk og FN regi. Kjøtt og kjøttproduksjon får mye oppmerksomhet i dette arbeidet.

03.09.2021

Fugleinfluensa - fortsatt viktig å følge med

Det nasjonale portforbudet ble opphevet 1. juni. Lokale portforbud i fylkene Vestfold, Telemark og Viken ble opphevet 3. september. 

16.11.2020

Vitenskapelig dypdykk i kjøtt

Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det nå på høytrykk for å identifisere nøkkelindiatorer som skal sikre bærekraftige matsystemer i fremtiden. Prosesser rundt nye bærekraftige kostråd pågår parallelt i norsk, nordisk og FN regi. Kjøtt og kjøttproduksjon får mye oppmerksomhet i dette arbeidet.

30.10.2020

Kjøttets tilstand 2020

28. oktober lanserte vi Kjøttets tilstand 2020 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

15.10.2020

Klimakalkulatoren er lansert

Landbrukets Klimakalkulator er nå lansert for svin, mjølk og korn. Dette er verktøy som skal dokumentere hvor klimasmart norsk matproduksjon er og klimagasskuttene som landbruket skal ta fremover.