Aktuelt

08.03.2021

Europeisk kurs for veterinærer interessert i kjøttkontrollsystemer

I begynnelsen av februar ble det arrangert et tredagers online europeisk kurs for veterinærer som arbeider med kjøttkontrollsystemer. Animalia hadde både faglig, pedagogisk og teknisk ansvar for arrangementet.

17.02.2021

Nasjonal strategi for landdyrhelse

I april 2021 trer EUs nye dyrehelselov i kraft. Det nye regelverket - Animal Health Law – AHL, er en del av EØS-avtalen og vil derfor gjelde i Norge

08.03.2021

Klimameldinga synliggjør ikke konsekvensene av tiltak godt nok

Regjeringens klimamelding som ble lagt fram i begynnelsen av januar legger opp til en rekke direkte og indirekte tiltak knyttet til jordbruket. Men meldinga synliggjør ikke godt nok hva konsekvensene av redusert kjøttforbruk vil bety for norsk matproduksjon.

17.12.2020

Vitenskapelig dypdykk i kjøtt - del 2

Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det nå på høytrykk for å identifisere nøkkelindikatorer som skal sikre bærekraftige matsystemer i fremtiden. Prosesser rundt nye bærekraftige kostråd pågår parallelt i norsk, nordisk og FN regi. Kjøtt og kjøttproduksjon får mye oppmerksomhet i dette arbeidet.

03.09.2021

Fugleinfluensa - fortsatt viktig å følge med

Det nasjonale portforbudet ble opphevet 1. juni. Lokale portforbud i fylkene Vestfold, Telemark og Viken ble opphevet 3. september. 

16.11.2020

Vitenskapelig dypdykk i kjøtt

Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det nå på høytrykk for å identifisere nøkkelindiatorer som skal sikre bærekraftige matsystemer i fremtiden. Prosesser rundt nye bærekraftige kostråd pågår parallelt i norsk, nordisk og FN regi. Kjøtt og kjøttproduksjon får mye oppmerksomhet i dette arbeidet.