Aktuelt

28.01.2020

Konsekvenser av redusert kjøttforbruk i Norge

På oppdrag fra Animalia og MatPrat har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Menon Economics i tre ulike rapporter sett på konsekvensene av et redusert kjøttforbruk i Norge.  

15.12.2023

Økning i trekk ved levering av skitne slaktedyr

Fra 1. januar 2024 har styret i Animalia besluttet å øke trekket for å levere skitne slaktedyr og sau som ikke skal klippes. Trekksatsene har ikke vært endret siden 2013.

04.12.2023

Dyrevelferdsprogrammet for sau rulles ut for første pulje

I desember fikk de første saueprodusentene varsel om hva de trenger å gjøre for å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Fristen for å gjennomføre veterinærbesøk og obligatorisk kurs for denne puljen er ved utgangen av mars.

10.11.2023

Utbrudd av ringorm i Trøndelag

Det er et større utbrudd av ringorm i Trøndelag og storfenæringa har satt i verk egne tiltak for å begrense smittespredning.

03.11.2023

Her er Kjøttets tilstand 2023

Torsdag 2. november var det lansering av Kjøttets tilstand 2023 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

31.10.2023

Kjøttforbruket gikk litt ned i fjor

Nye tall viser at kjøttforbruket sank med tre prosent i 2022, men samlet sett har forbruket vært stabilt de siste 15 årene.