Aktuelt

14.06.2024

Animalia endrer påloggingsløsning for produsenter

Animalia moderniserer sine IT-systemer og vil som følge av dette endre påloggingsløsning. Ny påloggingsløsning tas i bruk fra august 2024 og produsenter fases puljevis inn i løpet av høsten 2024.

07.05.2024

Høstetidspunkt og valg av eng- art har betydning for metanproduksjonen

I dag disputerer Kim Viggo Weiby ved Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap, NMBU med avhandlingen «Strategier i surfôrproduksjonen for å redusere enterisk metangassutslipp fra drøvtyggere». 

06.05.2024

Høringsinnspill til nasjonale kostråd: kjøtt og egg er nærmest fraværende

I slutten av mars presenterte Helsedirektoratet utkast til nye nasjonale kostråd som nå er på høring. Animalia mener at kostrådene må bli tydeligere på at kjøtt og egg kan være en del av et sunt og variert kosthold.

25.04.2024

Dyrehelserapporten: Det står veldig bra til med helsen til norske dyr

Torsdag 25. april 2024 overleverte Veterinærinstituttet sin årlige statusrapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet. Dyrehelserapporten for 2023 viser at det står bra til med helsen hos norske dyr. 

22.04.2024

Ny leder for kommunikasjon, fagformidling og samfunnskontakt i Animalia

Marianne Vangsøy er ansatt som kommunikasjons- og fagformidlingssjef i Animalia AS. Marianne etterfølger Helga Odden som går av med pensjon til sommeren.

19.04.2024

Live oppdatering av årets lamming

Lammingssesongen er i gang, og nedenfor kan du følge innrapportering av data fra Sauekontrollen (nesten) live. Dataene oppdateres hver fjerde time.