Vasking av egg

I Norge har vi en god helsetilstand på verpehøner og en unik kvalitet på egg. Egg er ferdig emballert fra naturens side, men denne emballasjen kan skades. For å håndtere egget på best mulig måte er det viktig å ha kjennskap til eggets oppbygging og hvilke faktorer som påvirker eggets kvalitet helt frem til forbruker.

Et naturlig rent egg har høy kvalitet og trenger ikke vaskes. Dersom egget er skittent og skal vaskes, er det viktig å følge retningslinjene som er beskrevet i faktaarket. Ved vasking av egg kan vann, bakterier og kjemikalier trenge inn i egget dersom vasking ikke blir utført på riktig måte. Klink, knekk og veldig skitne egg skal ikke vaskes.

Last ned faktaark for vasking av egg