Lys til verpehøns

Riktig lysstyrke og lyssetting i fjørfehus er viktig for produksjon og velferd.

Fjørfe har godt syn, og syn er en viktig sans.  Fjørfe ser på mange måter bedre enn mennesker, de oppfatter farger annerledes, og de kan også se UV-lys.  Lyset har stor innvirkning på både atferd og produksjon, og dette er det viktig å tenke på når vi jobber med lys til fjørfe.

Lys har stor betydning for hønenes eggproduksjon, fordi lyset styrer hønenes egglegging, alt fra tid for kjønnsmodning (når egglegging begynner), og også den daglige eggleggingen samt når på dagen egget legges. Tilvekst, dødelighet, fôrinntak og atferd påvirkes også av lys (både styrke, spekter/farge og lysprogram), både hos høns, slaktekylling og kalkun.

Lysprogram i fjørfehus er regulert av lovgivning. De ulike hybridleverandørene har utarbeidet retningslinjer for lysprogram, disse kan følges så lenge de ikke avviker fra norsk regelverk. I Norge sier regelverket at lysprogrammet skal følge en 24 timers syklus etter første dagers tilvenning. Det skal være en uavbrutt mørkeperiode på minst 8 timer, 6 timer for slaktekylling, eller 2 x 4 timer.

Viktig å tenke på:

  • Lyset må være flimmerfritt. Dvs at det lyset som sendes ut må ha en frekvens på over 120 Hz. Fjørfe har godt syn, og oppfatter lys med lavere frekvens som flimrende. Flimrende lys kan være en stressfaktor.
  • Lyset bør ha en sammensetning som tilsvarer naturlig dagslys, dvs lys av ulike bølgelengder, også UV. Fjørfe kan se UV-lys. Vi vet at UV-lys har vist seg å ha gunstig effekt.
  • Lyset må kunne dimmes ned- helt ned til 0, og det uten at det oppstår flimring
  • Lyssystemet må monteres slik at en får ønsket fordeling av lys i huset, nok lyspunkter og plassering av lyskildene er viktig.
  • Plasser lyskildene slik at det ikke blir store forskjeller i lysstyrke rett ved/under lyskildene og midt mellom lyskildene.
  • Plassering av lyskilder må ikke bremse for luftstrømmen
  • I hønehus ønsker vi ikke mørke områder på gulvet, ei heller inne i aviaret.  Har du lyskilder plassert rett over aviaret, må lys under aviaret tilpasses slik at det ikke blir for mørkt på gulvet mellom reolene.
  • Der dyra kommer i direkte kontakt med lyskildene, må disse tåle at dyra hakker på dem
  • Ved bruk av vinduer, husk at ulike typer glass filtrerer lyset på forskjellige måter.
  • Bruk lyskilder som er testet ut i fjørfehus – med gode resultater

Les mer om lys

Faktaark om lys i fjørfehus

Faktaark hvordan måle lys