Luftkvalitet i hønsehus

Ulike driftssystemer for verpehøns kan ha ulike utfordringer knyttet til inneklima. Dette gjelder blant annet ammoniak og støv.