330S Gris, pussing trimming

ID: 330S_Gris, pussing
Versjon: 9
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. November 2016

1. Bakgrunn: Krav om korrekt pussing av gris.

2. Omfang: Gjelder alle slakt av gris.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriene har ansvaret for korrekt pussing. Klassifisøren godkjenner at slaktet er pusset og kløyvd riktig.

4. Varebeskrivelser: Gjelder alle kategorier av gris. Akseptabel holdbarhet i fersk tilstand er 7 dager etter slaktedato.

Tabell 1: Varebeskrivelse for Kategori Gris og VAK-gris

Varebeskrivelse:
Gris uten hode: Kløyvd, uten hale, hode og forlabber.
Gris med kjeber: Kløyvd, uten hale og forlabber, med kjeber.
Krok: Halvdelene omsettes på storfekrok.

Tabell 2: Varebeskrivelse for Purke og Råne

Varebeskrivelse:
Ved avregning: Kløyvd, uten hode, hale og labber.
eller som: flådd, kløyvd, uten hode, hale og labber.
Ved salg: Kløyvd, kvarta, uten hode, hale og labber.
eller som: flådd, kløyvd, kvarta, uten hode, hale og labber.

Omsettes på storfekrok og S-krok. Bakpartene henges direkte på storfekroken. Framparten henger i en S-krok, festa mellom 2 og 3 siste ribbein. S-kroken henges direkte på storfekroken.

Pusseinstruks: Beskrivelse av kontrollpunktene.

Tabell 3: Pusseinstruks for pussing av gris

Nr. Kontrollpunkt Beskrivelse
1 Hale Skal skjæres av helt inntil slaktet, dvs. mellom 6 og 7 halevirvel.
2 Kløyving Gjøres slik at torntappene deles likt mellom halvdelene, maks. 2 mm fra midtlinjen.
3 Ryggmarg og hjerne Hele ryggmargskanalen åpnes og all ryggmarg og hjerne fjernes.
4 Kjønnsorganer Skal skjæres bort. Penisrot kuttes helt inn til isbeinet. Ytre forhud/kjønnsåpning med tilhørende organer skal fjernes.
5 Fett i bekken Alt fett i bekkenet pusses vekk.
6 Uttak av ister Alt ister i buken skal tas ut. Maks. innhold av ister er 25 gram.
7 Kjertler ved indrefilet Fett, blodårer og kjertler langs indrefilene skal tas ut.
8 Uttak av mellomgulv Mellomgulvet skal tas ut, det kan maksimalt være inntil 5 mm igjen.
9 Fett på innside av brystbeinet Fettet på innsiden av brystbeinet skal skjæres bort.
10 Deling av brystbeinet Langs midtlinjen av beinet, slik at like mye sitter igjen på begge halvdeler, maksimalt 5 mm fra beinets midtlinje.
11 Kjertler i hals Kjertler i snittflaten skal fjernes.
12 Stikksår i hals Utføres slik at muskulaturen i halsen ikke blir skadet.
13 Blod og blodig vev i halsen Muskler med isprengt blod og brent blod rundt stikksåret tas vekk.
14 Halsmuskler Skal sitte igjen på slaktet, hele og uskadet.
15 Øvrige slakteskader Skader som påvirker slaktevekt og skader som reduserer slaktets merkantile verdi. Minimalt med bloduttredelser i svor.
16 Hodet Skjæres av i vannrett linje mellom hode-skalle og første halsvirvel, atlas slik at alle nakkevirvler sitter igjen på slaktet.
17 Forlabber, avskjæring Kuttes i overkant av mellomfotsbeinet, dvs. fotrotsknoklene skal sitte igjen på slaktet.
18 Skrottlapp Merket i henhold til regelverket.
19 Skålding av slaktet Slaktet skal etter skåldingen være hel og ha et lyst utseende og være uten bust.
20 Kløyvspon Slaktet skal være fritt for kløyvspon.
21 Fekal forurensning Slaktet skal være fritt for fekale forurensninger, magesøl og tarminnhold.

Dokumentreferanse
801P_Pussing av slakt

Tabell 4: Endringer i denne versjonen av dokumentet

Versjon Endringer
7 Forenkling av dokument
Ny skrifttype
Omtale av «Gris med kjeber»