Kjøttkvalitet gjennom verdikjeden

Det finnes mange former for kjøttkvalitet, og hva som er viktigst avhenger av hvem du spør. For forbruker er spisekvalitet  ofte viktigst, men vi er også opptatt av sunnhet, og vi forutsetter samtidig både høy etisk og hygienisk kvalitet.

På gården og slakteriet: Etikk, hygiene og klassifisering 

En kvalitet de fleste av oss tar som en selvfølge i Norge, er at kjøttproduksjonen skal være etisk. Det gjelder både på gården, under transport og oppstalling på slakteriet, og ved bedøving og avlivning. Animalia jobber både innen dyrehelse  og dyrevelferd . Sosial kvalitet er egenskaper som spiller på verdivalg og kulturbevissthet, som lokalprodusert kjøtt, halalkjøtt og økologisk kjøttproduksjon. Verdien av disse kvalitetene er i høysete grad individuell.

En annen selvfølgelighet er kjøttets hygieniske kvalitet, maten skal være trygg å spise. Dårlig hygienisk kvalitet fører til infeksjonssykdommer og matforgiftninger. Kjøttbransjen og Animalia jobber kontinuerlig med mattrygghet gjennom blant annet målrettet overvåkning og bekjempelse av zoonoser, ved ulike bransjeretningslinjer og gjennom forskningsprosjekter, og norske forbrukere har med god grunn sterk tillit til mattryggheten. I forhold til sunnhet er både fravær/merking av allergener og kjøttets ernæringsverdi viktig. En slakteskrott består hovedsakelig av kjøtt, fett og ben. Gjennom klassifiseringen av slaktet fastsettes slaktets vekt og sammensetning (slaktekvalitet), og dette er grunnlaget for betalingen bonden får for hvert slakt. Klassifiseringsordningen  i Norge driftes av Animalia. Etter slakting og klassifisering blir slaktet kjølt og skåret ned. Behandlingen av dyr og slakt gjennom verdikjeden påvirker både kjøttets teknologiske og sensoriske kvalitet.