Campylobacter-smitte i kyllingflokker i 2022

«Handlingsplanen mot Campylobacter» har oppsummert smittetallene for 2022. Smittetallet i fjor ble 4,8 % av kyllingflokkene som testes, som var 106 av 2189 flokker, melder Mattilsynet. Dette er blant de lavere resultatene siden handlingsplanen startet opp i 2001.

Fotograf : Animalia

Kyllingflokkene som inngår i handlingsplanen, er flokker med slaktealder på maksimum 50 dager og som slaktes i sommersesongen, fra mai til oktober.

campylo Bilde1.png

Campylobacter oppdages sjelden om vinteren. Det er mange studier som har undersøkt mulige smitteveier for Campylobacter inn til kyllinger som tradisjonelt lever innendørs. Risikofaktorer er smitte gjennom drikkevann, insekter, ventilasjon, forurensing som dras med inn i lokalet med personalet, fottøy, utstyr, fôr, traktor, skadedyr og ville fugler. Kraftige regnskyll og høye utetemperaturer ser også ut til å spille inn, da smitten ofte oppdages i varmeperioder. Det skyldes trolig at man lufter ekstra mye, og insektnett kan være hemmende. God hygiene og effektive smittesluser kan bidra både mot Campylobacter og annen smitte.

Flokker med høyere slaktealder enn 50 dager, har ikke system for testing av alle flokker. Disse flokkene testes på slakteriene med stikkprøver av enkeltindivider året rundt, i henhold til EU-regelverket. Det er en grense på 1000 cfu/gram, og det er svært sjelden at prøver fra fjørfe i norske slakterier overstiger denne grensen.