Hygienisk regnskap

Slaktehygienisk regnskap er et nyttig verktøy for å kartlegge hygienestatus i slakteriet. God slaktehygiene er av stor betydning for å forebygge at smittestoffer og bedervelsesbakterier overføres til kjøttet under slakteprosessen.

Både myndighetene og flere av de store aktørene i markedet stiller svært strenge krav til råvarenes mikrobiologiske kvalitet.

  • Slaktehygienisk regnskap er et verktøy som gir en grundig analyse av hygienen i et slakteri 
  • Slaktehygienisk regnskap vektlegger tiltak som gir mest gevinst i forhold til innsats 
  • Slaktehygienisk regnskap er utviklet ved Animalia

Read about Hygiene Perfomance Rating for slaughtering in this document 

Noe for din bedrift?

Ta kontakt med Animalia for å bestille et slaktehygienisk regnskap til din bedrift. Slaktehygienisk regnskap er en grundig gjennomgang av alle faktorer som har betydning for hygienisk kvalitet på slakt. Vi ser på:

  • Bygningsmessige forhold 
  • Logistikk 
  • Innredning og utstyr 
  • Arbeidsrutiner 
  • Motivasjon

Spesielt tilrettelegging og bruk av den tekniske utrustningen på slaktelinja og arbeidsrutinene hos den enkelte operatøren blir tillagt stor betydning.

Slaktehygienisk regnskap bygger på grundige registreringer på hver posisjon fra og med stikking til slaktet forlater slaktehallen. Administrative rutiner og tilrettelegging fra ledelsens side er også tatt med. Om dette ikke alltid har direkte betydning for slaktene, har det betydning for holdninger og motivasjon hos de ansatte.

Ved hvert hygienisk regnskap vil sluttrapporten bli gjennomgått med både slaktere og ledere umiddelbart. Denne er bygd opp som et skreddersydd hygienekurs med rikelig bruk av bildemateriale fra slaktinga i det aktuelle anlegget.