Stabil kvalitetsutvikling for sau og lam

Middel slaktevekt for lam endte i 2023 på 18,42 kg hvilket er en liten nedgang i forhold til de foregående årene. Vektnivået har svingt en god del siden 2007, men svingningene fra år til år er svingninger rundt det samme vektnivået. Oppgangene og nedgangene skyldes i all hovedsak årlige variasjoner i beitekvalitet, som igjen skyldes variasjoner i vær. 

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Et stabilt vektnivå har igjen gitt en stabil gjennomsnittlig klasse siden 2012, i år endte vi på 7,85 i middel klasse, hvilket er nær middel R i EUROP systemet.

 

Gjennomsnittlig fethetsgrad har også vært stabil siden 2012, på et nivå rett under fettgruppe 2+. Dette betyr at produsentene har vært flinke til å slakte dyrene på riktig tidspunkt, for å unngå pristrekk på grunn av overfethet.

Ei gruppe som påvirker vektnivået for lam er villsauen. De hadde i fjor middel vekt på 11,4 kg. Andelen av registrert villsau er på 2,4 %, på samme nivå som i 2023. Denne prosentandelen er skulle vært mye høyere, men insitamentet for å registrere slaktene som villsau er borte, slakteriene har ikke tillegg i prisen for denne gruppa. Svært mange villsau blir i stedet registrert som økologisk, der det gis et pristillegg.

Negativ utvikling i tilførsler

For sau og lam har vi hatt ei negativ tilførselsutvikling siden 2017. I 2023 er det slakta litt over 1,1 millioner dyr, hvilket er en nedgang på over 260 tusen færre dyr siden 2017. I 2017 og 2018 hadde vi overproduksjon, tilførslene måtte ned i de kommende åra. I tillegg har vi hatt perioden med korona, som har ført til ytterligere nedgang i etterspørselen. Markedet er i øyeblikket nær markedsbalanse.

Siste året hadde vi en nedgang på over 50 tusen slakt. I fjor hadde vi litt over 13 tusen leverandører. Siden 2017 har vi fått 2000 færre leverandører til slakteriene.