Årsstatistikk for storfe

Det er i 2023 slakta 318 769 storfe. Det er 1 495 flere enn i 2022. Middelvekta ble 283,9 kg, hvilket er en nedgang på litt over 6 kg.

Middel klasse og middel fettgruppe er omtrent uendra. Middel klasse ble 5.18, dvs. litt høyere enn klasse O i gjennomsnitt. Middel fettgruppe ble 7,19, som er litt høyere enn middelet for fettgruppe 3-. Andelen av slakt som får pristrekk for overfethet er uendra på 65 %.

Splitter en opp og ser på resultater per slaktkategorier, så registrer en klar nedgang i slakting av ku, rekordslakting av Kvige og økning i slakting av de andre kategoriene.

Kategori

Antall

+/-

Vekt

+/-

Klasse

+/-

Kalv

  15 805

 +2 704

115

  -9,3

4,69

-0,21

Ung okse

141 721

 +2 442

316

  -4,9

6,07

-0,11

Okse

     8 429

 +1 071

352

-19,6

5,59

-0,33

Kastrat

     1 715

   -978

253

  -6,9

4,30

-0,05

Kvige

   40 197

 +4 920

225

  -4,3

5,76

-0,10

Ung ku

   50 526

  -4 027

262

  -3,5

3,79

-0,02

Ku

   60 376

  -4 637

300

  -0,4

3,93

+0,03

Alle kategoriene har nedgang i vektnedgang, størst for Kalv og eldre Okser, men også relativt stor nedgang for Ung okse, Kastrat, Kvige og Ung ku. Vektnedgangen bidrar også til nedgang i middel klasse. Alle kategoriene for unge dyr har en nedgang med 0,1 klasser eller høyere. Kategoriene for ku har nær uendret resultat. En nedgang på 0,1 klasser høres ikke så mye ut, men mange unge dyr er i grenseland for å oppnå kvalitetstilskudd, der betyr hver tiendels klasse mye.