Klassifisering av storfe

EUROP-systemet dekker alle typer av slakt. Målet er å gi best mulig informasjon om innholdet av kjøtt, fett og bein i slakteskrotten.