Objektiv klassifisering med lengdemåling av storfe

7. januar 2019 ble det innført et nytt system for fastsettelse av klasse for storfe. Den største endringen er at klassifisørene ikke lenger skal avgjøre slaktets klasse, men at dette blir gjort automatisk ut fra registreringer om det gjeldende slaktet.

Klassifisering av storfeslakt Olav Magne Lystad er slakter og klassifisør. Han jobber ved et av slakteriene som har testet det nye klassifiseringssystemet for storfe siden 2016. Olav Magne forteller om klassifisering og bruk av lengdemåling.

Fotograf Animalia

Hvordan bestemmes klassen ved hjelp av lengdemåling?

  • Ved klassifisering med lengdemåling får slaktene beregnet klassen ved hjelp av en likning der data fra Husdyrregisteret og data registrert på slaktet inngår.
  • Fra Husdyrregisteret hentes informasjon om alder i antall dager, kjønn og rase.
  • På slakteriet blir slaktet veid og lengdemålt. I tillegg blir slaktene inndelt i kategorier ut fra alder og kjønn, eksempelvis Ung okse, Ku, Kalv osv.
  • For å komme fram til slaktets klasse er det utviklet egne formler for hvert kjønn.
  • Alle slakt inndeles i 9 rasegrupper etter informasjon fra Husdyrregisteret om rasene til alle 16 tippoldeforeldrene. Inndelingen i de ni gruppene reflekterer gruppenes relative kjøtt- og beininnhold.

Tabell: Rasegruppene som inngår i beregningen

Nr.

Rasegruppe

1

Kombi

NRF (rase 01); Jersey (rase 02); Sidet Trønder (rase 03); Telemark (rase 04); Dølafe (rase 05); Raukolle (rase 06); Sør- og Vestlandsfe (rase 07); Vestlandsfe (rase 08); Rødt Dansk (rase 10); Brown Swiss (rase 11); Jarlsberg (rase 12); Canadisk Ayrshire (rase 14); Montbeliard (rase 15); Mørefe (rase 16); Normande (rase 17); Ukjent (rase 99)

2

Små kjøttfe

Fleichvieh (rase 13); Scottish Highland (rase 27); Tiroler Grauvieh (rase 28); Dexter (rase 29); Galloway (rase 31); Salers (rase 32); Chianina (rase 33); Mini Hereford (rase 35); Wagyu (rase 39); Jak (rase 40); Krysning (rase 98);

9

Holstein

Holstein (rase 09)

21

Hereford

Hereford (rase 21);

22

Charolais

Charolais (rase 22);

23

Angus

Aberdeen Angus (rase 23)

24

Limousine

Limousine (rase 24); Piemontese (rase 30)

25

Simmental

Simmental Kjøtt (rase 25);

26

Blonde

Blonde D’aquitaine (rase 26);

Les mer om klassefastsettelse for storfe i Klassifiseringshåndboka

  • Først beregnes slaktets K-faktor. K-faktor er et forholdstall mellom vekt og lengde, som er nært beslektet med prinsippet for beregning av BMI hos mennesker.
  • Deretter beregnes slaktets klasse ved hjelp av en likning med følgende faktorer: k-faktor, rasegrupper, lengde, vekt, alder og kjønn.
  • Klassen regnes ut med to desimaler og rundes av til nærmeste hele tall i tråd med EUROP-skalaen. I beregningen er det slaktets k-faktor og rasegruppe som har størst påvirkning på klassen.

NB - Fullstendige og riktige registreringer i Husdyrregisteret er en forutsetning for å få et riktig oppgjør for slaktet.

Les også: Spørsmål og svar - klassifisering med lengdemåling

Ta kontakt med slakteriet ditt eller Animalia om du har spørsmål til klassefastsettelse med lengdemåling.