Go'mørning

Norsk storfenæring imponerer på Verdens storfekonferanse i Mexico

Engasjerte deltakere: Konferansedeltakere studerer Animalias poster om dokumentering og forbedring av dyrevelferd i norsk storfe Fotograf: Animalia

Helsetjenesten for storfe (HT storfe) deltok nylig på Verdens storfekonferanse i Cancun, Mexico, der de presenterte dyrevelferdsprogrammet og delte norsk kunnskap med det internasjonale samfunnet.

World Buiatrics Congress (WBC) arrangeres annethvert år, og var i år i Cancun, Mexico. Fra Animalia deltok Lars Erik Heggen, spesialveterinær for HT storfe.

Norsk dyrevelferd får internasjonal oppmerksomhet  

HT storfes bidrag fikk positiv oppmerksomhet fra deltagerne, og posteren "Documenting and Improving Welfare in Norwegian Cattle" trakk flere nysgjerrige øyne. Spesialveterinær Heggen mottok flere spørsmål og forteller at han fikk mange positive tilbakemeldinger. 

– En gjenganger i tilbakemeldingene var beundringen for hvordan hele næringen er samlet bak initiativet, forteller Heggen. 

Heggen bemerket at vår standard innenfor dyrevelferd står sterkt internasjonalt. Han påpekte at for mange land er et slikt dyrevelferdsprogram utopi, og for andre en kilde til motivasjon. Et slikt program er unikt i verden, og er et resultat av fellesskapets samlede innsats. 

– Det er beroligende å vite at vår kunnskap er oppdatert, og slike konferanser bidrar med perspektiv. Vi kan trygt erkjenne at vår norm er en fjern drøm for mange andre. Våre utfordringer med ringorm, digital dermatitt eller BRSV i et begrenset omfang er relativt små sammenlignet med helse- og velferdsutfordringene i store deler av verden, forteller han. 


Lars Erik Heggen foran posteren sammen med prisvinneren av årets unge veterinær. Foto: Animalia

Pris til ung veterinær 

En av høydepunktene på konferansen var utdelingen av prisen til årets unge veterinær, som i år gikk til en kvinne fra Indonesia. Hun mottok et stipend på 10 000 euro for sitt prosjekt som fokuserer på å identifisere dyrebaserte indikatorer for å vurdere dyrevelferden til melkekyr i Indonesia. Hun viste stor interesse for det norske Dyrevelferdsprogrammet og var imponert over hva som er oppnådd.