Fire år uten MRSA-funn i norske svinebesetninger

I 2014 innførte Norge en strategi for å hindre smitte av MRSA i norske svinehold. Norske svinebesetninger har strenge smittevernregler og gode rutiner. Fire år uten funn av MRSA i Mattilsynets overvåkningsprogram viser at systemet fungerer.

Fotograf : Audun Flåtten

MRSA er ikke farlig for dyrene, men dyrehold kan fungere som smittekilde til mennesker.  Smittestoffer kan overføres via mennesker, klær og redskaper som kommer inn til grisene. Derfor må strenge smittevernregler følges dersom man skal inn i en svinebesetning.

I Helsegrissystemet, som er rådgivning- og dokumentasjonsverktøyet til Dyrevelferdsprogrammet for svin, registreres også informasjon om smittevern som kan resultere i avvik og tap av Helsegris-status. Dette medfører tap av Helsegristillegg på smågris og KSL.

Omfattende krav om smittevern

Helsegrisstatus stiller krav til blant annet smittevernplan, smittesluse, rutiner ved bruk av verktøy, kryssende trafikk ved leveranser, og vask og desinfeksjon. I tillegg stilles det krav om bruk av smittevernutstyr før personer som har hatt kontakt med husdyrhold i utlandet er bekreftet fri for LA-MRSA. Det er også krav om å følge en 48-timers regel før risikoutsatte personer entrer svinebesetninger.

Vi må fortsette samarbeidet for å opprettholde norske grisers unike helsesituasjon. Smittepresset fortsetter å øke rundt oss. Det gjør det desto viktigere å beholde de gode smittevernrutinene vi har etablert. 

Se også: