MRSA-testing av røktere i svinebesetninger

Svinenæringen har utarbeidet informasjon om MRSA-testing av personer. Et viktig moment i den oppdaterte informasjonen er at testen skal tas av offentlig helsevesen i Norge.

Informasjonen under er laget som pdf-dokumenter på fem ulike språk:

Hva er MRSA?

MRSA er bakterier som har utviklet motstand mot antibiotika. MRSA kan spre seg fra mennesker til dyr, og fra dyr til mennesker. Mennesker kan ha MRSA på huden, i svelget og i nesen. I grisehus som har fått smitten vil MRSA være i støvet, på overflatene og i luften.

Hvorfor er testing viktig?

I Norge tar myndighetene (Mattilsynet) jevnlig prøver av griser for å oppdage besetninger som har MRSA-bakteriene. Når bakteriene blir påvist, iverksetter Mattilsynet tiltak for å fjerne smitten. Dyrene blir slaktet og grisehuset blir vasket og desinfisert. MRSA er vanlig i svineproduksjonen i mange land.

Vanligvis er ikke MRSA farlig for mennesker eller dyr. Men hvis bakteriene sprer seg til svekkede mennesker, for eksempel på sykehus, kan det oppstå utfordringer med å behandle alvorlig syke personer. Derfor er det viktig å holde smitten av MRSA på et så lavt nivå som mulig. Et viktig tiltak for å oppnå dette, er at alle som jobber i norsk svineproduksjon, og har kontakt med svineproduksjon i utlandet blir testet for MRSA.

Hvordan foregår testingen?

 • Etter kontakt med svinebesetninger i andre land er det viktig at du tester deg for MRSA før du har kontakt med norske griser
 • Ta kontakt med lege på stedet der du bor. Offentlig helsevesen i Norge skal utføre testingen
 • Det er raskt og smertefritt å ta prøven. Du får svar etter cirka en uke.
 • Inntil svaret er klart skal du følge disse smittevernrutinene: dusje og vaske håret grundig, og desinfisere hendene for hvert besøk i besetningen. Bruk hodeplagg, engangshansker og munnbind ved arbeid i besetningen.

Hva skjer hvis prøven viser MRSA?

 • Alle som får påvist MRSA får tilbud om behandling, kostnadsfritt.
 • Behandlingen varer en uke, kontrollprøver vil bli tatt etter en, to og tre uker etter avsluttet behandling.
 • Personer som er smittet med MRSA kan ha normal kontakt med andre mennesker, barn kan gå i barnehage og på skole som vanlig.

Smittevern

 • Bruk smittesluse både når du går inn i besetningen og når du forlater den.
 • Dusj hvis det er mulighet for det.
 • Skift klær og fottøy.
 • Vask hendene grundig med såpe og vann og tørk dem med papir.
 • Etter kontakt med griser i andre land skal det gå minimum 48 timer før du kan ha kontakt med norske griser. 24 av disse 48 timene skal du ha oppholdt deg i Norge.

Bruk av antibiotika

 • All bruk av antibiotika til mennesker og dyr kan føre til utvikling av resistente bakterier.
 • Bruk av antibiotika til mennesker skal kun skje etter forskrivning av lege.

Rutiner ved besøk i svinebesetninger i andre land

 • Vask hendene grundig med såpe og vann.
 • Ta på engangshansker, hodeplagg og støvmaske med ventil (beskytter mennesker mot smitte fra dyr).
 • Hendene skal vaskes og desinfiseres rett etter at beskyttelsesutstyret er tatt av.
 • Hvis mulig, ta en dusj umiddelbart etter besøk i besetningen.

Utarbeidet av:

Animalia - Helsetjenesten for svin, Nortura, Norsvin og KLF