Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Velferdsportal sau. Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte brukerstøtte.

Hvordan får jeg gjennomført kurset?

Logg inn i Velferdsportal sau, og trykk på lenkene der for å kjøpe og gjennomføe kurset. Detaljert beskrivelse finner du her.

Jeg får feilmelding når jeg forsøker å kjøpe kurset, hvorfor?

Ofte skyldes dette at systemet ikke finner en epost-adresse å sende kvittering til, og prosessen avbrytes. Sjekk at det ligger en epost-adresse knyttet til ditt produsentnummer, du vil se dette i Velferdsportal sau under "Min kontaktinfo". Hvis epost mangler kan det legges inn direkte via Produsentregisteret, eller ved å kontakte brukerstøtte.

Jeg har gjennomført kurset, men det står fortsatt "ikke fullført" i Velferdsportal sau. Hvorfor?

Det kan ta noen minutter før status for kurset oppdateres i Velferdsportal sau. Sjekk igjen om 5-10 minutter. Hvis det fortsatt ikke er riktig kan du gå inn i kursportalen og dobbeltsjekke at både kurset og testen står som fullført der. 

Hvordan bestiller jeg DVP-besøk?

Det er to ting du må gjøre: legg til veterinæren i Velferdsportal sau, og kontakt veterinæren direkte for å avtale tidspunkt. 

Kan jeg ha avtale med flere veterinærer i Velferdsportal sau?

Ja, det er ingen begrensning på hvor mange veterinæravtaler du kan ha.

Jeg finner ikke veterinæren jeg ønsker avtale med når jeg søker i Velferdsportal sau, eller han/hun står som "ikke tilgjengelig". Hvorfor?

Hvis du ikke finner veterinæren kan du dobbeltsjekke at du søker på riktig navn. Om du fortsatt ikke finner veterinæren kontakter du brukerstøtte, så kan vi undersøke dette nærmere. 

Hvis du finner veterinæren, men det står "ikke tilgjengelig" så kan ikke den aktuelle veterinæren velges på nåværende tidspunkt. Ofte skyldes det at de ikke har gjennomført kurset for DVP-veterinærer.

Jeg vet ikke hvilken veterinær jeg kan velge, hvor finner jeg navn på de aktuelle?

Vet du ikke hvilken veterinær du kan velge kan du kontakte brukerstøtte for å få en liste over aktive veterinærer i ditt område. 

Jeg har gjennomført besøket, men jeg får fortsatt påminnelser om besøksfristen. Hvorfor?

Etter besøket må veterinæren fylle ut en besøksrapport. Besøket blir ikke registrert som gjennomført før denne er sendt inn av veterinær. Du mottar SMS/epost når besøkrapporten er sendt inn. Du kan eventuelt logge inn i Velferdsportal sau for å sjekke om besøksrapporten er sendt inn.

Jeg har gjennomført første besøk, når skal neste besøk gjennomføres?

Når du har gjennomført et besøk, og veterinæren har registrert dette, så blir neste besøksfrist automatisk beregnet av systemet på følgende måte: 

  • Hvis du gjennomførte besøket innen fristen blir neste frist beregnet som 18 måneder fra besøksdatoen. 
  • Hvis besøket er gjennomført etter besøksfristen blir neste frist beregnet som 18 måneder fra den opprinnelige fristen du hadde. Dette gjelder også i tilfeller hvor det er gitt en utsettelse.

Du får SMS og epost når veterinæren har registrert besøket, og her vil også din neste besøksfrist stå. I tillegg får du påminnelse om fristen 30 og 14 dager før. 

Nøkkeltallene mine ser feil ut, hva gjør jeg med det?

Nøkkeltallene er basert på tall hentet fra en slaktedatabase (registrert av slakteri), og fra søknad om produkjsontilskudd. Om tallene er feil må disse endres i den aktuelle kilden. Kontakt brukerstøtte for å få hjelp til å undersøke hva som eventuelt er feil og hvor.