Brukerveiledning

Her finner du praktisk informasjon om hvordan du går frem for å logge inn i Velferdsportal sau, hva slags informasjon du finner der og hvordan du bruker systemet for å følge opp de ulike elementene i DVP sau (kurs, veterinærbesøk og avviksoppfølgning). 

Når du blir innrullert i DVP sau vil du få SMS/epost med informasjon om frist for å gjennomføre et kurs i atferd og velferd hos sau, samt gjennomføre det første DVP-besøket med en veterinær. DVP-besøket gjentas deretter minst hver 18. måned, og eventuelle avvik satt på besøkene må følges opp.

Hvis du er á jour med dette har du godkjent status i DVP sau.

Din avtaleveterinær kan innvilge inntil 6 mnd. utsettelse av besøksfristen ved behov.

Brukerveiledning for Velferdsportal sau (VPsau)

Innlogging

Lenke til innloggingssiden: vpsau.animalia.no

Brukernavn: ditt produsentnummer (10 siffer)  
Passord: passord som hører til ditt produsentnummer, tildelt fra Landbrukets Dataflyt (Produsentregisteret).  

Tips! Det er samme brukernavn og passord du har i for eksempel Sauekontrollen, OS ID eller Nortura. 

Har du glemt brukernavn og/eller passord? Vi kan hjelpe deg å finne ditt brukernavn, men du må ta kontakt med Produsentregisteret for å eventuelt endre passord.
Endre passord i Produsentregisteret her: https://profil.prodreg.no/resetpassword 

Få oversikt i VPsau

Ovenfor ser du forsiden i Velferdsportal sau. Her finner du:

1) Din status i programmet. Her finner du også en knapp for å legge til din veterinær og en knapp for å se dine nøkkeltall.

2) Din neste besøksfrist. Trykk på "Gå til avtaler" for å se hvilke veterinærer du har avtale med, og trykk på "Gå til besøksrapporter" for å se dine besøksrapporter. 

3) Her ser du om kurset "Sauens atferd og velferd" er registrert som fullført eller ikke. Dersom kurset ikke er fullført vil du også se fristen for det her.

Trykk på lenken "Kjøp tilgang til kurset" for å kjøpe kurset, og trykk på lenken "Til kursportalen" for å gjennomføre kurset når det er kjøpt. 

4) Her finner du eventuelle avvik og foreslåtte forbedringer veterinæren har registrert på besøket. Trykk på dem for å se detaljer.

5) Din kontaktinformasjon, hentet fra Produsentregisteret.

6) Kontaktinformasjon til brukerstøtte.

Gjennomføre kurs

For å oppfylle kravet om kurs i DVP sau må du kjøpe og fullføre kurset "Sauens atferd og velferd". Det gjør du slik:

Kjøpe kurset

1) Logg inn i Velferdsportal sau.

2) Trykk på lenken "Kjøp tilgang til kurset" (se punkt 3 på bildet ovenfor)

3) Trykk på rød firkant "Kjøp nå"

4) Trykk på svart firkant "ANIMALIA SSO"

Hvis du får feilmelding på dette punktet: sjekk at du har en epost under "Min kontaktinfo" i VPsau (se punkt 5 på bildet ovenfor). Legg inn epost hvis det mangler, og prøv igjen.

5) Fyll ut betalingsinformasjon og trykk "Betal nå"

6) Når betaling er utført kan du lukke siden, og gå tilbake til Velferdsportal sau

Gjennomføre kurset

1) I Velferdsportal sau: trykk på lenken "Til kursportalen" (se punkt 3 på bildet ovenfor)

2) Når du er i kursportalen: trykk på "Min opplæring" øverst i venstre hjørne

3) Trykk på kurset for å starte.

Når du har gått gjennom alle kapitlene og fullført testen tilslutt så er kurset fullført. 

Ønsker du å se prosessen steg-for-steg med bilder, klikk her

Gjennomføre DVP-besøk

For å gjennomføre ditt første veterinærbesøk gjør du slik:

1) I Velferdsportal sau: trykk på knappen "Legg til veterinær" (se punkt 1 på bildet ovenfor)

2) Skriv navnet til veterinæren i søkefeltet, og trykk på det når det dukker opp.

3) Bekreft valget ved å trykke "OK".

4) Kontakt den aktuelle veterinæren direkte for å avtale en dato for besøket (bestilles som et vanlig veterinærbesøk).

Når besøket er gjennomført registrerer veterinæren en besøksrapport. Du får en melding når besøksrapporten er sendt inn av veterinær. Det blir da beregnet en frist for ditt neste besøk, i utgangspunktet 18 mnd. frem i tid. 

Oppfølging etter DVP-besøk

Hvis det er satt avvik på DVP-besøket må disse følges opp. Det gjøres slik:

1) Er du usikker på hva veterinæren foreslo av tiltak kan du logge inn i Velferdsportal sau for å se detaljene der (se punkt 4 på bildet ovenfor).

2) Gjennomfør nødvedige tiltak innen avtalt frist.

3) Kontakt veterinær når tiltak er gjennomført, så lukker veterinæren avviket. Veterinær kan kreve dokumentasjon på gjennomførte tiltak, f.eks. bilder.

Noen ganger vil veterinær foreslå tiltak uten at det settes avvik (såkalte "Forbedringer"). Disse er det ikke krav om at man gjennomfører, men det anbefales. Slike tiltak trenger ikke dokumenteres overfor veterinær.

Neste gang du skal gjennomføre DVP-besøk trenger du ikke legge til den samme veterinæren i Velferdsportal sau på nytt. Da kan du bare kontakte veterinæren direkte for å avtale et nytt besøk.

Hvis du fortsatt lurer på noe kan du sjekke ut "Ofte stilte spørsmål", og eventuelt kontakte brukerstøtte.