HelseFjørfe

HelseFjørfe er Helsetjenesten for fjørfe sin webtjeneste for veterinærer i fjørfepraksis, produsenter, eggpakkerier og fjørfeslakterier. Fagsystemet ble etablert i 2012 og innbefatter også overvåkingsprogrammet for rød hønsemidd. 

HelseFjørfe er et verdifullt verktøy for å følge med på fjørfehelsa i Norge, i og med at alle veterinærbesøk, diagnoser og legemiddelbehandlinger blir registrert her. I tillegg spiller HelseFjørfe en viktig rolle i fjørfenæringens dyrevelferdsprogrammer.    

  • Veterinærer: Alle i fjørfepraksis må legge inn sine helseovervåkingsavtaler og journalføre sine besøk i HelseFjørfe. Bruk det samme brukernavnet og passordet du har for Landbrukets dataflyt (tidligere Produsentregisteret) og Dyrehelseportalen. Hvis du ikke er registrert i registeret fra før, må du registrere deg via Dyrehelseportalen. Du vil da motta brukernavn med 900-prefiks og passord fra Landbrukets dataflyt.
  • Produsenter: Her kan du se din helseovervåkingsavtale, samt ha en oversikt over de helseopplysninger besøkende veterinærer har om ditt dyrehold. Du vil også se eventuelle behandlinger med tilhørende tilbakeholdelsesfrister og middstatus, dersom du har sendt inn feller for middundersøkelse. Nytt fra 2022 er at du i HelseFjørfe kan opprette og oppdatere din egen smittevernplan, i henhold til dyrehelseforskriften. For pålogging i HelseFjørfe, bruk det samme produsentnummeret og det passordet du allerede har for å logge deg på i Landbrukets dataflyt (Tidligere Produsentregisteret).
  • Eggpakkerier og fjørfeslakterier: Alle varemottakere vil kunne ha oversikt over sine leverandører – om hvem som har helseovervåkingsavtaler og når det sist ble utført helseovervåkingsbesøk. Det gjelder også legemiddelbehandlinger og middstatus. 

Veileder i hvordan du logger deg på HelseFjørfe  

Her logger du inn på HelseFjørfe