Dyrevelferdsprogram for fjørfe

Norsk fjørfenæring er ambisiøs når det gjelder dyrevelferd, og har utviklet egne dyrevelferdsprogram for verpehøns, slaktekylling og kalkun.