Guro Vasdal

Prosjektleder Helsetjenesten for fjørfe
Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: +47 909 99 377
guro.vasdal@animalia.no