Skitne slaktedyr

Dyr som har reine huder eller skinn ved slakting, er enklere å slakte hygienisk godt og gir mindre forurensing og bakterier på kjøttet enn dyr med skitne huder eller skinn. Det samme gjelder for klipte sauer. Lang ull gjør at skinnet blir stivere og det krenger lett inn på kjøttet under flåing, noe som gir forurensing på slaktoverflaten. Lang ull er også vanskelig å skjære gjennom for slakterne. Derfor er det viktig for mattryggheten med reine dyr til slakt.

I det offentlige regelverket står det klart at alle dyr skal være reine når de kommer inn til slakting.

Ordningen med trekk i slakteoppgjøret til produsenter som leverer skitne slaktedyr eller dyr som skal slaktes med ulla på, har vi hatt i mange år. Etter E. coli-saken i 2006 ble denne ordningen lagt inn i bransjeretningslinjen om hygienisk råvarekvalitet. Utover de offentlige kravene ønsker bransjen å:

  • Kanalisere risikoråvarer til en egen varestrøm som skal gjennomgå en varmebehandling eller tilsvarende prosess før konsum
  • Bruke økonomiske virkemidler og rådgiving til produsentene for å bidra til å øke leveransene av tilfredsstillende reine dyr til slakting

Les mer om bransjeretningslinjen:
Bransjeretningslinje for sikring av hygenisk råvarekvalitet revidert