Skitne slaktedyr

Dyr som har reine huder eller skinn ved slakting, er enklere å slakte hygienisk godt og gir mindre forurensing og bakterier på kjøttet enn dyr med skitne huder eller skinn. Det samme gjelder for klipte sauer. Lang ull gjør at skinnet blir stivere og det krenger lett inn på kjøttet under flåing, noe som gir forurensing på slaktoverflaten. Lang ull er også vanskelig å skjære gjennom for slakterne. Derfor er det viktig for mattryggheten med reine dyr til slakt.

I det offentlige regelverket står det klart at alle dyr skal være reine når de kommer inn til slakting.

Ordningen med trekk i slakteoppgjøret til produsenter som leverer skitne slaktedyr eller dyr som skal slaktes med ulla på, har vi hatt i mange år. Etter E. coli-saken i 2006 ble denne ordningen lagt inn i bransjeretningslinjen om hygienisk råvarekvalitet. Utover de offentlige kravene ønsker bransjen å:

  • Kanalisere risikoråvarer til en egen varestrøm som skal gjennomgå en varmebehandling eller tilsvarende prosess før konsum
  • Bruke økonomiske virkemidler og rådgiving til produsentene for å bidra til å øke leveransene av tilfredsstillende reine dyr til slakting

Hvordan bedømmes skitne slaktedyr

Vurderingen gjøres av ansatte i slakteriet og den gjøres på grunnlag av møkk som er påført dyret hos produsent. Våt møkk registreres også, men den kan være påført på dyrebilen eller slakterifjøset og skal derfor ikke belastes bonden. Hvert dyr vurderes individuelt og uavhengig av andre dyr.  

 Forurensing på kritiske steder på dyret vurderes:  

  • Lår 
  • Buk/bryst
  • Skanker
  • Sider 

 Det er nok at ett lår eller buken alene er møkkete for at det skal bli hygienetrekk. Det er det mest møkkete stedet som har betydning for vurderingen. 

 

Kategori I  

Kategori II  

Lår  

20-50 % av låret dekt av tørr møkk  

Over 50 % av låret dekt av tørr møkk  

Buk/bryst  

20-50 % av snittlinja fra brystbuen til jur/pung dekt av tørr møkk  

Over 50 % av snittlinja fra brystbuen til jur/pung dekt av tørr møkk  

Skanker  

 

«Panser»  

Sider  

 

Begynnende «panser»  

Bildene viser typiske dyr i kategoriene og angir ikke grensene mellom dem. Fra venstre: Ingen kategori, kategori 1 og kategori 2

Bildene viser typiske dyr i kategoriene og angir ikke grensene mellom dem. Fra venstre: Ingen kategori, kategori 1 og kategori 2

Like reint kjøtt

Skitne storfe kategori 2, det vil si de mest skitne slaktedyra av storfe, samt skitne småfe og småfe som slaktes med ulla på, er blant de slaktene som skal håndteres i den egne varestrømmen.

Forskning har vist at det er fullt mulig å slakte slik at kjøttet blir like reint fra de skitne slaktedyrene som fra normale slaktedyr. Dette krever imidlertid mer innsats, som resulterer i at slaktingen tar lengre tid. Dette øker slaktekostnadene. Dersom slakteriene kan dokumentere at kvaliteten er like god over tid kan de imidlertid ta kjøtt fra skitne slaktedyr inn igjen i den normale varestrømmen.

Trekksatsen for levering av skitne storfe sto uforandret i 2022 og var for kategori 1, kr 400 og for kategori 2, kr 900.

Utover slaktehygiene handler reine dyr også om dyrevelferd, redusert fôrforbruk, hudkvalitet og trivsel for både dyr og røkter.

Brosjyre reine storfe

Animalia og Helsetjenesten for storfe har laget en egen informasjonsbrosjyre rettet mot storfeprodusenter. Den har fokus på hvordan man sikrer reine dyr, hvordan man vurderer hvor reint et dyr er og vurderinger for trekk i forbindelse med slakting. Brosjyren inneholder og et skjema den enkelte produsent kan bruke som verktøy for å vurdere reinhet i egen besetning.

Brosjyren kan bestilles fra Animalias nettbutikk eller lastes ned her (pdf).