Prøvetaking slakt

Videoen nedenfor viser standard prøvetaking for mikrobiologisk analyse for slakt. Det er i henhold til Bransjeretningslinje for hygienisk råvarekvalitet. Videoen er finansiert av NMKL.

Prøvetaking av slakt Videoen viser prøvetaking av slakt. Trykk midt på bilde for å starte videoen.

Fotograf

Det skal være samleprøver fra 5 kalde slakt.

1. Anskaff rett utstyr; sterile kluter 10x10 cm, peptonvann, stomackerposer, vanlig plastposer/ brødposer.

2. Vreng en stor plastpose over armen, slik at en steril innside kommer ut.

3. Ta tak i en klut. Unngå å skitne til innsiden av posen der klutene er.

4. Hell på 10 ml peptonvann på øyemål, slik at kluten blir fuktig. Ikke la flasketuten komme i kontakt med kluten.

5. Svabre områder i henhold til figur (ulike områder for gris og storfe/sau). Bruk kraft og dra kluten fram og tilbake over ca 10 x 10 cm for hvert område.

6. Alle tre områder svabres med samme svaber. Start med de minst forurensede områdene.

7. Putt kluten i en stomackerpose uten å ta med hånden inni posen. Gjør det samme med 5 slakt og legg klutene i hver sin stomackerpose.

8. Merk posen og lukk den,

9. Dersom prøvene ikke kan analyseres med det samme, oppbevares de ved + 4 grader i maksimalt 24 timer.