Kontinuerlig hygienearbeid i norske slakterier

God slaktehygiene er et vesentlig bidrag til å sikre trygt kjøtt. Måten å slakte storfe, småfe og svin på har ikke endret seg så mye gjennom de siste tiårene, men likevel har det skjedd store forbedringer av slaktehygiene i norske slakterier.

Denne gode hygienestandarden er svært tydelig når man sammenligner med utenlandske slakterier. Animalia har vært en sentral bidragsyter i forbedring og dokumentasjon av slaktehygienen gjennom forskning, kurs og revisjoner.

Dette er er også utgangspunktet for artikkelen Kontinuerlig hygienearbeid i norske slakterier gjennom 30 år som er trykket i Kjøttets tilstand 2022.

Se også Sigrun J. Hauges presentasjon av artikkelen på lanseringen av kjøttets tilstand.