E. coli og enterohemoragisk E. coli (EHEC)

E. coli er en bakterie som finnes i store mengder i tamen hos dyr og mennesker. Mennesker smittes gjennom mat og vann forurenset med avføring, men også gjennom direkte kontakt med dyr og syke mennesker. E. coli kan finnes i mange typer matvarer, slik som kjøtt og kjøttprodukter, frukt, grønnsaker, upasteuriserte meieriprodukter og drikkevann. 

Det er bare noen typer E. coli som er sykdomsfremkallende, kalt EHEC, eller har gener som kan være farlige, kalt STEC (se faktaboks). Dersom man får i seg EHEC og bakterien kommer seg gjennom det sure miljøet i magen, kan den feste seg til tykktarmen. Her produserer den giftstoff som tas opp i blodet og en liten andel kan utvikle hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) hvor nyrene kan bli så skadet at personen utvikler nyresvikt. Det er spesielt barn, eldre og immunsupprimerte som har størst risiko for å utvikle HUS. Mer vanlige symptomer på EHEC er vandig til blodig diaré.

Varmebehandling

E. coli dør ved korrekt varmebehandling og det er derfor viktig å koke eller steke kjøtt og kjøttprodukter tilfredsstillende. Dersom kjøttet er forurenset med E.  coli er dette på utsiden av kjøttet, ikke inne i selve muskelen. Kjøtt må derfor være godt stekt på overflaten. Når kjøtt kvernes eller hakkes opp i mindre biter, som ved produksjon av kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o.l., vil den ytre delen av kjøttet bli blandet inn i produktet. Dert er derfor viktig å gjennomsteke eller koke slike produkter. 

Siden E. coli også kan finnes i andre typer mat er det viktig å ha god kjøkkenhygiene når en håndterer mat. 

Hva gjøres av kjøttbransjen for å unngå kontaminering av kjøtt med STEC

Det er kun noen varianter av STEC som forårsaker sykdom hos mennesker, men kjøttbransjen har satt inn flere tiltak for å hindre smitte av E. coli via kjøtt. Disse tiltakene går ut på å hindre forurensing av kjøttet med innhold fra tamen til dyrene som slaktes, både direkte fra tamen og via forurenset hud/skinn. Bransjen har utviklet en standard for å sikre at råvarene som produserer har så god standard som mulig. Eksempler på tiltak som er satt inn på slakteri er (listen er ikke uttømmende):

  • Separat varestrøm eller ekstra tiltak når det slaktes dyr som er svært skitne, eller slaktet har blitt forurenset på slakteriet.
  • To-knivsmetode og sterilisering av kniver og utstyr
  • Metode for uttak av mage/tarm som unngår forurensing
  • Riktig håndvask

Se også