Det norske systemet for utveksling av matkjedeinformasjon (MKI)

Innovasjonsprosjektet EyeAM – digital transformasjon av kjøttkontroll har laget en animasjon som viser flyten av matkjedinformasjon i verdikjeden kjøtt. Animasjonen er laget av Animalia i samarbeid med NMBU Læringsverkstedet.

 Prosjekt EyeAM mottar støtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Du kan lese mer om EyeAM-prosjektet her

Matkjedeinformasjon er opplysninger som Mattilsynet krever for å tillate blant annet slakting av dyr. Det er viktig at slik informasjon er lett å oppgi, gjenfinne og ta i bruk. Det norske systemet for matkjedeinformasjon er i særklasse i Europa, og viser hvordan godt samarbeid mellom bonde, slakteri og det offentlige er med å sikre trygg og åpen matproduksjon.

Animasjonen gir en oversikt over systemene for utveksling av matkjedeinformasjon i Norge.

Fotograf


Se også: