Relativt stor slakting av unge storfe

Storfeslaktinga er relativt stor for tiden. Det gjelder i all hovedsak slakting av unge dyr, kategoriene kviger og ung okse. Totalt må vi tilbake til «tørkeåret» 2018 for å finne større slakting, den gang var det slakta over 226 000 dyr per uke 38.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Til nå i år har vi tall for hva som er innrapportert slakting og de tallene ligger 10 000 lavere enn i 2018. Allikevel er det ikke tvil om at dette er det største utslaktingsåret etter 2018. Det må betraktes som at produsentene tilpasser seg sitt fôrgrunnlag for vinteren.

Vi ser en moderat slakting av kyr. De store slaktetallene finner vi for Kvige og Ung okse. Hittil i år er det slakta og registrert inn over 26 000 kviger. Det er det største slaktetallet for kviger helt siden vi fikk detaljerte statistikker i 1996. Med unntak av fjoråret, må vi tilbake til «kriseårene» 2000/2001 for å finne like høye slaktetall, da med en topp på 22 000 dyr.

Statistikk kviger uke 38 2023

For Ung okse har vi høyere slaktetall tilbake i historien, slik at årets slaktetall danner en ny topp, først og fremst etter kriseåret 2018. Før 2018 må vi tilbake til 2006 for å finne høyere tall. 2023 vil gå over i historien som et dårlig fȏrår for storfenæringen i det meste av landet. Det ble for mye eller for lite av det meste, sol og regn.

Statistikk på slakting av ung okse per uke 38 2023