Gris i 2023, uendra tilførsler, liten vekt- og kjøttprosentnedgang

Det er slakta i overkant av 1,468 millioner slaktegriser. 33,8 % av alle griser i Norge kjøttprosentmålt med Autofom, resten med GP7.

Fotograf : Animalia/Caroline Roka

På avregningsdataene under mangler vi fortsatt dataene fra uke 52, men vi har et godt grunnlag for å konkludere på at fjorårets middelvekt blir 84,0 kg og middel kjøttprosent blir 60,58 %. Tilførslene av gris er på høyden med 2022, vektnivået er litt over 1 kg lavere enn i 2022 og vi noterer en liten nedgang i middel kjøttprosent, 0.08 % enheter.

Kjøttprosentnivået var noe lavere i første halvår, men så snudde det mot slutten av året – klar oppgang.

I første halvår hadde vi en spesiell utvikling, at kjøttprosenten gikk ned samtidig med at vi hadde en svak, jevn vektnedgang. I andre halvår har vektnedgangen fortsatt, men her fikk vi en oppgang i kjøttprosenten. Nedgangen i første halvår må ha sammenheng med endringer i fôret til grisene, trolig både i karbohydrat- og proteininnhold, mens i andre halvår kan det se ut til at vektnedgangen har spilt en større rolle. Kortere levetid gir høyere kjøttprosent.