Meatcrafter

Er et prosjekt på automatisk klassifiserings av sau og lam med finansiell støtte av Norges Forskningsråd. Prosjektet startet opp i 2017 og er nå inne i sitt siste driftsår.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, Meats, Fatland, Nortura , Norsvin, Animalia og Norsk Sau- og Geitavlslag. Det er utviklet registreringsutstyr for på en indirekte måte å estimere kroppsinnholdet i slaktene, kjøtt-, fett- og bein.

Vi benytter to instrument typer, et 3D kamera og to NIR instrumenter. Disse instrumentene er bygget inn i to like instrumentrigger som er plassert ut hos Fatland Jæren og Nortura Forus. Etter en periode med eksperimentering er vi nå inne i en avgjørende fase i prosjektet, hvor vi nå håper å få testet om disse instrumentene vil fungere.