Slaktestatistikk - storfe

Dyreslag storfe inndeles i sju kategorier for slakting og klassifisering - avhengig av alder og kjønn: kalv, ung okse, kastrat, kvige, ung ku og ku.

Her er klassifiseringsstatistikk oppdatert pr. uke 24. - 24. juni 2024.

Her er statistikk for de ulike kategoriene pr. uke 52 i 2023 - som også inneholder oppsummeringer fra tidligere år:

Kalv er slaktedyr som er 300 dager eller yngre.
Ung okse og kvige er slaktedyr fra de er 301 til og med 730 dager.
Ung ku og okse er slaktedyr som er 731 dager eller eldre.
Når kua passerer 1460 dager, skifter den kategori fra ung ku til ku.
Kategori kastrat er spesiell da den går fra 301 dager og opp til 1460 dager.