Autofom

Autofom er et prosjekt på slaktegris, eid av Fatland Oslo og startet opp i juni 2019. Både Animalia og Fatland Oslo har fått godkjennelse for Skattefunn.

Klassifiseringsutvalget har godkjent at Autofom kan brukes som klassifiseringsinstrument på linje med GP7. For at Autofom skal sidestilles med GP7 så må vi gjennomføre flere tiltak. Vi har to klare mål.

  • Første mål er å bruke Autofom som «stand alone» instrument. Vi regner med at det kan skje i mai 2020. Det skal vi få til ved å regne om den tyske likningen for kjøttprosent bestemt med Autofom, til norsk kjøttprosent. Ønsket resultat er samme kjøttprosentnivå som for GP7.
  • Andre mål er å dissekere 200 griser med tanke på utvikling av ei norsk likning for Autofom. Denne prosjektdelen er planlagt ferdig i juni 2021.