Pilotprotduksjon av spekemat og foredlede produkter

Animalia har et eget pilotanlegg for foredling av kjøtt generelt og spekematproduksjon spesielt. Her produserer vi både hel og utbenet spekemat, spekepølse og andre kjøttvarer gjennom prosjekt og oppdrag for norsk kjøttbransje. Vi tilbyr også lokalene for produktutvikling og annen produksjon.

På pilotprouksjonalegget vårt er vi godt utstyrt for produksjon av spekemat. Vi har muligheter for produksjon av både hel og utbenet spekemat, og har utstyr for både tromling, lakesalting og tørrsalting. Vi har to klimarom der vi regulerer temperatur, fuktighet og vindhastighet.

Vi har også utstyr for pilotproduksjon av spekepølse, med tilgang på kvern, hakke og pølsestopper, og mulighet for å lage kokte produkter. Vi leier også ut lokalene til andre produksjonformål. Vi gjør også produktutviklingsoppdrag for kjøttbransjen, alt fra ren utleie av lokaler til å bidra gjennom hele prosessen. Vi bistår også i prosessoptimaliasering f.eks i spekematproduksjon.

Med pilotanlegget for spekemat og fordeling kan vi bistå kjøttbransjen med produktvikling, oppdrag og forskning utenfor egne lokaler og i mindre skala enn det som ofte er mulig på egne linjer. Likevel under reelle produksjonsbetingelser. Med pilotanlegget for skjæring i nabolokalet har vi også tilgang til varestrøm og profesjonell skjærehjelp. I prosjekter og oppdrag har vi mulighet for enkelte analyser (eks. vannaktivitet) selv, og vi benytter for øvrig kommersielle laboratorier.

Animalia besitter og kombinerer fagkunnskap gjennom hele verdikjeden, fra levende dyr, slakting, hygiene, skjæring, kjøtteknologi og ernæring.