Nytt bransjekrav til etterutdanning av dyrebilsjåfører

Dyrebilsjåføren er en nøkkelperson i slakterienes arbeid med dyrevelferd, kvalitet og omdømme. Dette er noe av årsaken til at det nå innføres en etterutdanning som sikrer systematisk oppdatert kompetanse hos alle som transporterer dyr for bransjen. Kurset må tas hvert tredje år.

Et knippe sjåfører som deltok på den første kurssamlingen som ble avholdt på Gardermoen 13. mai. F.v.: Oddvar Nereng, Olav Grøstad, Magnus Nereng, Odd Erik Moen Gudbrandsen, Jan Roar Lillehagen, Hans-Einar Stordahl, Jan Erik Rønningen (alle Furseth AS) og Odd Rune Nordby (Jens Eide AS).

Fotograf : Animalia / Inge Midtveit

Kravet er formalisert i en bransjeretningslinje som er godkjent av Animalias styre. Det betyr at slakteriene forplikter seg til kun å bruke sjåfører som har fullført etterutdanninga. Det samme gjelder transport av fjørfe.

Fleksible løsninger

Få slakterier kan ta alle sjåfører ut en hel dag samtidig, så vi har lagt opp til et fleksibelt opplegg som gjør det mulig å få alle sjåfører godkjent innen fristen som er satt til 1. mars 2023. Sjåførene deles inn i to grupper ut ifra når de fikk Mattilsynets kompetansebevis. De som har kompetansebevis datert før 2020 må oppfylle etterutdanningskravet innen 1. mars 2023. De som har kompetansebevis etter 1. januar 2020 må ta etterutdanninga senest tre år etter datoen på kompetansebeviset.

Sjåfører som ikke har hatt mulighet for å møte på de fysiske samlingene kan delta på digitale seminar som vil bli arrangert etter behov. Dette er imidlertid ment som en reserveløsning i enkelttilfeller.

Dyrebilsjåførens rolle endret

Da det første offentlige kurskravet for dyrebilsjåførene trådte i kraft i 2001, var kunnskap om forskriftskrav og transportdyktighet hovedfokus. Dette er fortsatt svært viktig og er en forutsetning for dyrevelferden. Men sjåførens rolle har i de seinere år blitt utvidet til å bli mer integrert i verdikjeden. Slakteriene har på flere områder behov for at dyrebilsjåførene bidrar aktivt i kvalitetssystemet på dyrevelferd gjennom å informere om forhold som slakterienes rådgivere kan ta opp med produsentene.

Hva syns sjåførene?

Animalia holdt den første fysiske kurssamlingen på Gardermoen 13. mai for 24 sjåfører fra Nortura, Furuseth og Jens Eide. Det var gode tilbakemeldinger. Det ble uttrykt noe frustrasjon over at man som sjåfør skal løse mange problemer for slakteriene – noe som kommer på toppen av den krevende jobben med å få dyra på bilen. Sjåførene ønsker seg derfor rutiner og systemer som kan bedre forholdene på gårdene. Dette går spesielt på unødvendig lang pålessingstid på grunn av mangelfull klargjøring og tilrettelegging.