Kjøttets tilstand 2020

28. oktober lanserte vi Kjøttets tilstand 2020 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

– Årets utgave av Kjøttets tilstand viser at hovedtrendene når det gjelder kjøtt- og eggproduksjon er positive. Statistikken dokumenterer at produktiviteten øker, kvaliteten på råvarene er god og omdømmet til både bransjen og produktene ligger på et stabilt høyt nivå. Også kjøttforbruket gjenspeiler stabilitet og bransjen får gode tilbakemeldinger fra folk flest når det gjelder hvordan bransjen møter utfordringer knyttet bærekraftig matproduksjon, sier direktør i Animalia, Tor Arne Ruud.

– I usikre tider blir folk i økende grad bevisst på hvor maten kommer fra. Vi har i årets rapport utvidet den årlige holdnings- og tillitsundersøkelsen med
spørsmål knyttet til selvforsyning. Og svarene vi har fått tyder på en massiv
oppslutning om norsk matproduksjon og en tydelig forventning til at kjøtt- og eggproduksjonen enten bør øke eller opprettholdes på samme nivå som i dag. Det er en tillitserklæring denne bransjen helt sikkert ønsker å leve opp til, forteller Ruud. 

I tillegg til statistikk over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon inneholder rapporten fem fagartikler innenfor temaene: 

  • Norskandel i husdyrfôret
  • Friskere gris med SPF
  • Pandemier og husdyrhold
  • Automasjon i kjøttindustrien
  • kjøttforbruk og helse

Last ned Kjøttets tilstand 2020 (pdf)