Kjøttets tilstand 2019

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport. I tillegg til fem spennende artikler innen ulike fagområder, inneholder den statistikk over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

– Kjøttets tilstand feirer i år 20-års jubileum. Forskjellen på oppmerksomhet rundt kjøtt- og eggproduksjon i 1999 og 2019 er stor. I 1999 var samfunnets engasjement og interesse mer rettet mot kvalitet og mattrygghet. I dag er det bærekraft og klima, helse, kosthold og dyrevelferd som opptar folk. Mange nye interessenter har meldt seg på i kjøttdebatten, og alle trenger fakta rundt forbruk, sier Tor Arne Ruud, administrerende direktør i Animalia.

Rapporten består hovedsakelig av statistikk og undersøkelser fra hele verdikjeden: husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt – og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

– Kjøtt- og eggbransjen er avhengig av et godt omdømme for å omsette sine produkter. Den viktigste ingrediensen i et godt omdømme er tillit, og tillit bygges opp over tid. Lydhørhet overfor et samfunn i endring, åpenhet og dokumentasjon av fakta er viktige byggesteiner. Kjøttets tilstand dokumenterer status og viser trender fra hele verdikjeden. Det er nyttig for alle som ønsker å påvirke utviklingen i norsk kjøtt- og eggproduksjon, forteller Ruud.

Last ned Kjøttets tilstand 2019 her (pdf)