Grove feil i påstander om kjøttforbruk fra NRK

I et innslag på Dagsrevyen i NRK 08.12 hevdes det at nordmenn i fjor spiste tre ganger så mye kjøtt som anbefalt. I realiteten ligger inntaket 7 prosent over kostrådenes anbefalinger.

I forbindelse med fremleggelsen av Helsedirektoratets årlige rapport Utviklingen i norsk kosthold publiserte NRK et innslag på Dagsrevyen hvor journalisten blant annet hevder at ..maks 500 gram i uka, det er alt helsemyndighetene anbefaler at vi spiser. Nå spiser vi tre ganger så mye, viser kostholdsrapporten som ble lagt frem i dag. Når NRK bommer så grovt i sin omtale av kjøttforbruket skyldes det manglende forståelse av hvordan kjøttforbruket rapporteres og lite innsikt i de nasjonale kostrådene.

Tall på forbruk

Både i «Utviklingen i norsk kosthold» og i Animalias årlige rapport «Kjøttets tilstand» presenteres kjøttforbruket med utgangspunkt i beregninger utført av NIBIO. Her oppgis tall for engrosforbruk og beregnet reelt forbruk. Engrosforbruket tar utgangspunkt i omsatt vare av hele dyret, inkludert sener, bein, avskjær og spiselige biprodukter. Beregnet reelt forbruk er en teoretisk omregning fra engrosforbruk, og gir kjøttmengde korrigert for blant annet beininnhold og svinn gjennom verdikjeden samt hos forbruker.

Når kjøttforbruket skal ses i sammenheng med myndighetenes råd om å spise inntil 500 gram rødt og bearbeidet rødt kjøtt i uka så må det tas utgangspunkt i beregnet reelt forbruk. Forbruket av fjørfe må trekkes ut da det ikke er noen mengdeanbefalinger på hvitt kjøtt.

7 prosent over

I NRK sin nyhetssak tas det utgangspunkt i engrosforbruket som i 2021 var i underkant av 80 kg. Nyhetssaken har ikke hensyntatt at forbrukstallene er basert på rå vare og at kostrådet på inntil 500 gram tar utgangspunkt i tilberedt vare og kun omfatter rødt kjøtt. Helsedirektoratet oppgir i rapporten som NRK henviser til at 500 gram tilberedt vare tilsvarer 750 gram rå vare.

Beregnet reelt forbruk viser at gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt i 2021 var 802 g per uke (rå vare). Dette tilsvarer et forbruk som ligger rundt 7 prosent over myndighetens anbefalinger.