Karianne Spetaas Henriksen

Fagsjef ernæring
Bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: +47 930 86 394
karianne.henriksen@animalia.no