Besetningsattest Helsestorfe

Attesten dokumenter smitterisiko og -sikring i besetningen og skal brukes i besetninger som ønsker å levere Helsestorfe.

Attesten har en varighet på 12 måneder og kommer i tillegg til ordinær helseattest ved omsetning av livdyr. Attesten skal fylles ut av veterinær i samarbeid med produsent og ved besøk i besetningen. Den skal signeres av både produsent og veterinær før innsending.

Last ned: Besetningsattest Helsestorfe

Les også: Veileder til Besetningsattest Helsestorfe

Utfylt attest sendes: Kontrollprogrammet BRSV og BCoV Animalia, pb 396 Økern, 0513 Oslo eller til ht.storfe@animalia.no