Bøker

Helse og velferd hos sau

Boka gir en helhetlig og grundig framstilling av helse og velferd i saueholdet. Helse og velferd hos sau er boka for alle som er opptatt av norsk saueproduksjon. Den er først og fremst skrevet for saueprodusenter, men er også nyttig for veterinærer, veterinærstudenter og rådgivere.

Halthet hos sau

Boka ”Halthet hos sau” er skrevet av Agnes Winter, erfaren veterinær og sauehelsespesialist i Storbritannia. Den er oversatt til norsk, med kommentarer tilpasset norske driftsforhold.

Boka gir en grundig innføring i klauvstell og diagnostikk, forebygging, kontroll og behandling av skader og sjukdommer i klauver, bein og muskler. Den gir leseren kunnskap til å kjenne igjen og sette i verk tiltak ved ulike tilstander som forårsaker halthet.

Bøkene kan bestilles blant annet på Akademika.