Brukerveiledning

Innhold

Generelle tips/småsmart
- Pålogging/avlogging
- Oppslagstavla 
- Besetning 
- Registrering
- Rapporter 
- Beite/binge
- Stambok
- Kåring 
- Livdyrattester

Generelle tips/småsmart

 • Spar tastetrykk: flytt deg fra felt til felt i registreringsbildene ved hjelp av Enter- tasten
 • Gå direkte til et individkort ved å taste bokstaven i på tastaturet samme hvor i programmet du står ). Fungerer både for inn- og utmeldte dyr. 
 • For å endre/slette tidligere registreringer må du gå via dyrets Individkort eller Registrering > Endre hendelser
 • Opplever du at programmet oppfører seg litt merkelig? På enkelte pc'er kan det være litt varierende funksjonalitet ut i fra hvilken nettleser du bruker og hvilke innstillinger som ligger i den. I vår testing har hele veien Google Chrome vært den nettleseren som fungerer best. Anbefaler derfor å prøve Google Chrome dersom Storfekjøttkontrollen oppfører seg merkelig. 
 • Dersom du syns rapportene er vanskelige å lese/få oversikt over kan et tips være å åpne de i pdf for å lese de i Adobe reader. Da får man ofte alt på ei side og de blir mer lettleste. 
 • Bruk masseregistrering! Husk også at du kan gjøre flere masseregistreringer etter hverandre på det utvalget med dyr du har med deg. 
 • Hvor enn du er i programmet så vil du oppe i høyre hjørne finne en Hjelp - knapp. Den sender deg til brukerveiledningen på vår hjemmeside. Du sendes direkte til aktuell hjelp for den siden du står på. 
 • Dersom du får en feilmelding ved lagring og det i parentes står (ref....XXXX) betyr det at feilen er sendt fra Husdyrregisteret. Kontakt din rådgiver dersom du trenger hjelp til å få rettet opp.
 • For enklere navigering i brukerveiledningen, trykk 'Ctrl'+'F' på tastaturet for å få opp søkefeltfor siden. Søkefeltet brukes for å søke på enkeltord i brukerveiledningen for enklere å finne relevant avsnitt.

Pålogging/avlogging

Brukernavn er produsentnummeret ditt (10 siffer), mens passordet er felles passord i landbruket (samme som på KSL, øremerkebestilling og flere andre pålogginger i landbruket). Har du ikke passordet må du kontakte Produsentregisteret. På innloggingssiden vil vi legge ut viktig informasjon om alt fra stengt brukerstøtte til feil i programmet eller avlsverdier som er publisert. Følg med! 

Logg ut finner du ved å klikke på produsentnummeret ditt oppe i høyre hjørne. 

Oppslagstavla

17.06.2024 Blir det lansert nye versjon av oppslagstavla/forsiden. Du kan lese mer om dette her Vi kommer til å oppdatere brukerveiledninga så raskt som mulig

Dette er din forside! Her finner du kontaktinformasjon til deg som medlem og din brukerstøtte/rådgiver. I tillegg vises hendelser som innlesing av slaktedata, eventuelle avviste slakt, meldinger (f.eks. stambokmeldinger), innlesing av helseopplysninger fra Dyrehelseportalen, kjøpte/solgte dyr, avvik mot husdyrregisteret, besetningsstatus, egne valg samt huskeliste. 

Alle funksjonene på oppslagstavla skal være til hjelp for å holde din besetning ajour samt forenkle registreringene noe. 

Du kommer alltid tilbake til oppslagstavla ved å trykke på Animalia Storfekjøttkontrollen - logoen oppe i venstre hjørne. Nederst til venstre finner du kontaktinfo til brukerstøtte hos Animalia. Kontakt oss dersom du har spørsmål som ikke din rådgiver kan svare på eller dersom rådgiveren din ikke er tilgjengelig når du trenger hjelp.

Storfekjøttkontrollen utveksler data med Dyrehelseportalen. Det er et av programmene som veterinærene kan registrere sine besøk i. I tillegg får Dyrehelseportalen data fra ProfVet. Per nå kommer alle helsehendelser behandlet av veterinær og registrert i ett av disse systemene rett inn i Storfekjøttkontrollen. Eneste vi mangler datautveksling med er Mattilsynet sitt system. Dette håper vi å få på plass i løpet av 2018. Flokkbehandlinger overføres per i dag ikke. Dette må du som produsent registrere sjøl (bruk gjerne masseregistrering). Er det feil i dataene som har kommet fra Dyrehelseportalen? Da må du kontantakte din veterinær som må rette i Dyrehelseportalen. Deretter overføres de korrigerte dataene automatisk til Storfekjøttkontrollen. 

Avviste slakteopplysninger

Linken fører deg til en oversikt over slakteopplysninger som av en eller annen grunn har blitt stoppet i innlesingen til Storfekjøttkontrollen. Avregna slaktedata overføres fra slakteriene daglig eller flere ganger per uke og leses inn i Storfekjøttkontrollen påfølgende natt. For at de avviste slakteopplysningene skal kunne leses inn så må man rette opp feilen og deretter trykke Les inn på nytt. Noe kan du gjøre sjøl, men ofte må rådgiver hjelpe til. Det gjelder særlig dersom feilen er manglende hendelse i Husdyrregisteret. Er slakteopplysningene totalt feil og skal fjernes fra listen? Gi beskjed til brukerstøtte. Nedenfor tar vi for oss de mest vanlige feilmeldingene man får på avviste slaktedata: 

 • Merket finnes ikke i Storfekjøttkontrollen
  Merket (produsentnummer + individnummer) lest av på slakteriet finnes ikke i Storfekjøttkontrollen i det hele tatt. Ofte dreier dette seg om at det er lest av feil merke evt. feil kombinasjon av produsentnummer og individnummer på slakteriet. Ikke så uvanlig feil på innkjøpte dyr. Kontakt slakteriet for oppretting og be de sende dataene til Storfekjøttkontrollen på nytt. 
 • Dyret har et annet utår enn slakteår
  Her ligger dyret med angitt nummer allerede meldt ut på et annet år enn hva slaktedataene tilsier. Det kan dreie seg om at dyret er feilutmeldt tidligere eller det kan hende at slakteriet har lest av feil nummer tilsvarende feilen over. Gå til Besetning og søk opp dyret for å se hvilken utdato + kode som er brukt. Her kan du også slette den "gamle" utmeldingen dersom den er feil.  Les inn på nytt eller kontakt slakteriet for å rette opp nummeret på slakteopplysningene. 
 • Dyret er utmeldt fra før, men med en annen kode enn 11, 15
  Dyret er allerede meldt ut, men det er ikke brukt utkode 11 (Solgt til slakt) eller utkode 15 (nødslakt). Er den "gamle" utmeldingen feil eller er det også her lest av feil nummer? Se tips i forrige kulepunkt. 
 • Individet er ikke hvor det er forventet å være (ref......xxxx)
  En slik melding (med ref....xxx) kommer fra Husdyrregisteret. I dette tilfellet dreier det seg om at dyret ikke er komplett i Husdyrregisteret. Det kan f.eks. være at det mangler en kjøp/salg hendelse i tidligere overføringer. Kontakt din rådgiver for å få hjelp til å rette opp feilen i Husdyrregisteret.  

Kjøpte/solgte dyr

Dersom noen har meldt dyr solgt til deg uten at du har meldt de inn i din besetning, eller at noen har meldt dyr kjøpt fra deg uten at du har meldt de ut fra din besetning, kommer det opp en melding om dette. Meldingen er også en snarvei til ferdig utfylt inn-/utmeldingsbilde. Gjelder foreløpig kun for kjøp/salg mellom besetninger som er medlem i Storfekjøttkontrollen. 

Dersom det er avregnet dyr solgt til deg via slakteri vil disse komme på oppslagstavla under hendelser > forflytning livdyr via slakteri. Dette gjelder alle dyr som er formidlet via slakteri (også dyr som kommer fra besetning utenfor Storfekjøttkontrollen). Har dyra blitt veid f.eks. på dyrebil ved transport vil vektene også foreslås som inn/utvekt i din besetning. Du kan velge å godkjenne kjøpet eller salget inkl. vektene eller avvise alt. Avviser du forsvinner de fra lista og du må evt. melde inn dyra på vanlig måte via Registrering > Innmelding eller melde de ut via Registrering > Solgt liv.

Avvik mot Husdyrregisteret

Linken før deg til ei side som viser deg status Storfekjøttkontrollen/Husdyrregisteret. Har du veldig stor besetning vil det ta litt tid å åpne avvikslisten. Øverst vises en status over hvor mange innmeldte dyr du har på de respektive stedene. Under statusen er det tre bokser som (fra venstre) viser dyr som bare er innmeldt i Husdyrregisteret, men som ikke er innmeldt i Storfekjøttkontrollen. Dette kan være dyr som er meldt solgt til deg, men som du ikke har meldt inn enda? Kanskje det er dyr som du har i Kukontrollen fordi du driver med melkeproduksjon i tillegg? I midten er en boks som viser motsatt tilfelle, dyr som kun er i Storfekjøttkontrollen og som ikke er i din besetning i Husdyrregisteret. Dette kan være dyr som er slaktet e.l., men hvor slaktedataene ikke har kommet korrekt inn i Storfekjøttkontrollen. Lengst til høyre er det en boks for avvik i grunnopplysninger. Dette dreier seg om avvik mellom Husdyrregisteret og Storfekjøttkontrollen i basisopplysninger på dyret. Det mest vanlige her er avvik på kjønn og/eller rase. Dette kan justeres/rettes ved å trykke på Detaljer. Da får du opp et bilde hvor du kan velge å sette det ene stedet likt det andre (SFK = Storfekjøttkontrollen, HR = Husdyrregisteret). Trenger du hjelp til å rydde opp i avvikene dine? Kontakt din rådgiver.

Dersom du har tre grønne haker er alt velstand :-)

Egne valg

Egne valg gir deg muligheten til å tilpasse programmet til egen bruk samt legge inn bestilling av fjøskort og/eller Storfekjøttkontrollens årsmelding. Fjøskort bestilles årlig og sendes normalt ut i løpet av februar. Årsmelding er Storfekjøttkontrollens totale statistikk. Denne sendes ut så snart den er klar (februar/mars årlig). Under Egne valg styrer du også hvilke hendelser du ønsker påminnelser om på huskelista. Huskelista ligger som egen knapp på oppslagstavla. Du kan også legge opplysninger om fast behandling av f.eks. lus ved bestemt alder slik at det registreres automatisk. Du kan selv kan bestemme ved hvilken alder kalvene skal gå fra å være diende kalv til å bli ungdyr. Fast etternavn på kalver født hos deg kan du også registrere her (dette vil da gjelde fra den datoen du registrerer det, ellers endres navn fra Individkortet). Typisk å skrive i dette feltet er "av gårdsnavn". F.eks. av Bjerke.

Besetning

Dette er din oversikt over besetningen. Vi vil her ta for oss noen av de viktigste funksjonene i Besetning.

Valg

I valg-knappen er følgende innhold:

 • Kolonnevalg
 • Last ned excel
 • Last ned PDF
  • Liggende
  • Stående
 • Last ned helseattester

For å laste ned helseattester må man huka av hvilke dyr man vil laste ned for ved å trykke i avhukningsboksen helt til venstre foran hvert individ. 

 

Visning

Det er laget noen forhåndsrapporter med utvalgte, aktuelle kolonner. Disse ligger under Visning og dekker annen utmelding, avlsverdier, bedekning, helse, individ (=standard besetning), kalving, kjøp, klauvskjæring, slakt, solgt liv, tilvekst innkjøpt kalv, utmeldt, veiing. Du kan når som helst gå inn å endre kolonnene både i Besetning (=Individ) og i de andre forhåndsinnstilte rapportene. Gå isåfall inn på rapporten og deretter i Valg-knappen og Kolonnevalg. Programmet husker til neste gang hvilke valg du gjorde. Skulle du ønske deg tilbake til utgangspunktet så finner du en knapp inne på Kolonnevalg som fører deg til standardoppsettet. 

Kolonnevalg

Velg kolonner til rapport gir deg til enhver tid mulighet til å gå inn å endre hvilke kolonner som vises og ikke vises. Den kolonna som ligger øverst i lista alltid står lengst til venstre i Besetning. Du kan legge til nye kolonner ved å huke av foran kolonnenavnet på venstre side. Ønsker du å endre rekkefølgen tar du tak i kolonna og drar den til ønsket posisjon. Du kan også fjerne uønskede kolonner på tilsvarende måte som du velger nye kolonner til rapporten. Husk å lagre! 

Hvis du vil tilbake til standardoppsett finner du en egen knapp for det. Merk! Besetningsrapport inneholder kun en rad pr dyr og du vil f.eks. ikke kunne få underrader med informasjon om kuas kalver. Besetning viser også til enhver tid kun siste hendelse.

Søk/Filter

Under knappen Filrer finner du et søk som kan gjøre det lettere å finne frem til de dyra du ønsker. Det finnes mange ulike søkekriterier, men de mest relevante er kanskje individnummer, kjønn, rase og inn/utmeldt. Dersom du på individnummer ønsker å søke opp flere så skiller du disse med komma. Skal du søke frem et intervall av individnummer kan du søke på X-X med bindestrek i søkefeltet som ligger på utsiden av søkeboksen. 

Utskrift

Utskrift gir deg muligheten til å skrive ut siden du står på. Ønsker du kun å ha med enkelte dyr betyr at du bør ha gjort et presist søk etter de dyra du ønsker utskrift for før du trykker på knappen. Rapporten kan også tas ut i excel. 

Sortering 

Du kan sortere besetningsrapporten etter hvilken kolonne du måtte ønske. Trykk en gang på kolonneoverskriften for å sortere fra lavest til høyest. Trykk en gang til for å sortere fra høyest til lavest. Sorteringa huskes fra gang til gang og for de forskjelige visningene. 

Individkort

Individkort er totaloversikt over dyret og dets produksjon. Du finner individkortet ved å trykke tasten I på tastaturet, eller du kan gå via Besetning og trykke indivdnummeret som er markert i blått. På individkortet finner du basisinformasjon om dyret samt informasjon om veiinger, klauvskjæringer, helse, stambokføring, slakt, forflytninger (kjøp/salg), avlsverdier, beite/binge, notater og etiketter. I tillegg finner du for kviger/kuer informasjon om kalvinger, bedekninger og drektighet. Skal du rette tidligere registrerte opplysninger må du gå via individkortet, velge riktig fane, finne hendelser også trykke endre. Trenger du hjelp til retting kan din rådgiver være behjelpelig.  

Tyr har laget en fin forklaring til hvordan man skal tolke avlsverdiene. 

Registrering

Det er tre måter registreringer kan skje på i Storfekjøttkontrollen

1. Manuelt ett og ett individ. . 

2. Manuelt, masseregistrering. 

3. Automatiske innlesinger. Dette gjelder data fra slakterier, Dyrehelseportalen, Geno og Tyr/Biobank, og vektfiler fra lesestav  

4. Innlesning fra fil (veiing)

Registrering manuelt på individnivå

Registrering er den mest brukte menyen i programmet. Nedenfor tar vi for oss de ulike registreringene og byr på noen enkle tips, men aller først noen generelle tips til registrering. 

- når du skal taste nummer trenger du kun taste individnummer (gjelder ikke innmelding). Da søker programmet i individer med det nummeret og viser aktuelle treff i en blå boks under feltet du står i. Velg det rette dyret (kombinasjon produsentnummer/individnummer). Det er viktig at du fysisk velger det ved enten å trykke enter dersom rett dyr allerede er markert, eller at du fysisk trykker på det rette dyret med mustasten. Ellers vil ikke programmet gjenkjenne nummeret og du får feilmelding "Dyret finnes ikke i SFK" 

- bruk enter-tasten til å forflytte deg mellom feltene når du registrerer

- når du skriver dato: skriv rett frem og trykk enter. Feks 021017 + enter blir da automatisk 02/10/17 slik programmet liker det best. Evt. kan du benytte kalenderfunksjonen. 

- følg med på at det du gjør lagres OK. Det skal, etter lagring, komme en grønn hake foran dyrets nummer. Dersom det kommer en rød boks med utropstegn har noe gått galt. Hold musepekeren over symbolet for å lese av feilmelding. Prøv å rette opp. Dersom det ikke går, kontakt din rådgiver. Ofte dreier det seg om feil som rådgiver må rette i Husdyrregisteret. 

Registrering innmelding

Her skal alle kjøpte dyr meldes inn. Er du nytt medlem er det også her du melder dyra inn i Storfekjøttkontrollen første gang. Tast inn fødselsprodusentnummer og individnummer, begge deler likt som det står i øremerket, trykk enter og programmet vil hente aktuelle data fra Husdyrregisteret. Er dyret allerede meldt solgt til deg vil salgsdatoen også hentes. Gi dyret en kategori (avlsdyr, diende kalv, ungdyr, melkeku) og lagre.

Feltet for "Nytt bruksmerke" er ikke obligatorisk, men dersom du setter i et eget merke på innkjøpte dyr så kan du taste det nummeret der, ellers kan du la det stå tomt. 

Legg til far: dersom dyret ikke har far registrert kan man legge til far i dette feltet. Trykk på knappen "Legg til far", hent opp faren og lagre. Her kan du søke opp okser på stamboknummer, semin, navn eller opprinnelsesmerke. Merk at hvis oksen skal hentes opp fra husdyrrregisteret så må hele opprinnelsesmerket tastes inn. Bruk / mellom dyrehold_id og ørenummer. 

Valg-knapp

 • Endre masseregistrering: får opp felles inputvindu dersom du driver med masseregistrering og har behov for å endre på mange dyr (husk at de må være haket av i registreringsbildet før du kan endre på mange samtidig)

Husk at selv om du kun har leid/lånt en okse så skal den registreres inn/ut av din besetning. Dette fordi Husdyrregisteret skal ha oversikt over alle flyttinger, ikke bare kjøp/salg. 

Husk at fristen fra Mattilsynet for å rapportere kjøp og salg er 7 dager. 

Registrering kalving

Alle kalver som fødes i din besetning skal registreres via kalving. Bruk Entertasten eller Tab for å flytte deg fra felt til felt under registreringen.

En sentral del av kalvingsbildet er knappen Valg. Her kan man tilpasse registreringsbildet akkurat slik du vil ha det selv. Innholdet i Valg knappen er:

 • Utvidet registrering mor (Giverku, Notat, Etikett) 
 • Utvidet registrering kalv (Fødselsvekt, Navn, Fostermor, Farge, Notat, Etikett)
 • Fast etternavn
 • Standard hornstatus (Kollet, Hornet, Ingen)

Kladd: 

Hvis du vil starte på kalvingsregistreringen, men ikke fullføre den kan du bruke funksjonen Kladd. Her kan du legge inn det du vil av info og lagre den som en Kladd (for å lagre kladden så trykker man på knappen Kladd). Når du skal fullføre registringen så henter du opp kladden i kalvingsbildet, fyller ut gjenværende info og trykker Lagre. Når du har lagra kalvingen så sender vi info om kalven til Husdyrregisteret. 

Obligatoriske felter er merket med en *. De obligatoriske feltene er: 

 • Mor: Her søker du i alle innmeldte kuer/kviger i besetningen. Begynn å taste indivdnr/bruksmerke og du vil få opp forslag på innmeldte dyr som matcher søket. Du velger dyret som er markert i blått i lista. 
 • Dato: Kalvingsdato. Du trenger kun å tase 0102 og gå ut av feltet så vil det fylle seg ut med gjeldende år. Taster du 01 vil resten av datofeltet fylles ut med gjeldende mnd og år. 
 • Kalvingsvansker: Definisjon av de ulike kalvingsvanskene: 
  • 1.Ingen: Normalt fødselsforløp og kua kalver uten å  trenge hjelp. Er ikke kalvinga observert og kalven er i live, og alt ser normalt, regnes dette som ingen kalvingsvansker. 
  • 2. Noe: Hjelp som sannsynligvis øker kalvens sjanse for å overleve og være livskraftig. (Kua trenger fødselshjelp, men det skyldes enkel feilstilling hos kalv, eller litt stor kalv.) 
  • 3. Store: Vanskelig fødsel, hjelp helt påkrevd. (Kua trenger fødselshjelp pga feilstilling eller veldig stor kalv). Veterinær må tilkalles eller jekk må brukes. 
  • 4. Vet ikke: Hvis kalven er dødfødt og kalvingen ikke er observert vet du ikke om kua har hatt kalvingsvansker eller ikke. 
 • Okse: Har du registrert bedekning som passer med kalvingstidspunktet så foreslås oksen automatisk. Bedekninger som passer til kalvingsdatoen, men ikke blir foreslått automtisk kan man velge fra dropdownmenyen. Har du ikke registrert bedekning må du legge inn okse manuelt med stamboknummer, semin eller øremerke. Har du på forhånd lagt inn oksene du skal bruke i Okselista avgrenser du søket. Du finner dem ved å klikke på dropdownsymbolet (pil) og velg riktig okse i lista. Entrer du deg ut av feltet uten å legge inn okse, settes okse til "Ukjent" og du må da legge inn oksens rase. Du kan også legge unn "Ukjent" ved å begynne å skrive "u.." og finne "Ukjent" som forslag i dropdownlista. Ukjent ligger dessuten alltid som et valg nederst i okselista. 
 • Individnummer: Her skriver du inn individnr til kalven. Dersom ørenr begynner på 0 behøver du bare å skrive inn sifrene etter, så fyller det seg ut automatisk. 
 • Merket dato: Dato for når dyret ble merket. Du trenger kun å taste 0102 og gå ut av feltet så vil det fylle seg ut med gjeldende år. Taster du 01 vil resten av datofeltet fylles ut med gjeldende mnd og år. Merkedato kan maks være 21 dager etter kalving. 
 • Kjønn: Velg kjønn på kalven.
  • 1: Okse
  • 2: Kvige
  • 3: Kastrat  
 • Hornstatus : Velg hornstatus 
  • 1: Kollet
  • 2: Hornet
  • 3: Nyvler 
  • 4: Vet ikke
 • Dødfødt/krepert : Du må bruke en rad per dødfødt/krepert. Du kan legge inn kjønn og vekt, men dette er ikke obligatorisk.
  • Dødfødt: Kalven fødes til riktig tid, men har ikke hjerteslag eller pust ved kalving. Gjennopplivning er ikke mulig
  • Krepert: Levendefødt kalv som dør før det har fått øremerke. Alle kalver som er merket før de eventuelt dør skal meldes inn for deretter og meldes ut igjen etterpå med dødsdato og årsak. 

Type kalvingsvansker: 

 • 1. Kasting: Kua kaster kalv som ikke er levedyktig, men synlig foster, inntil to uker før kalving 
 • 2. For tidlig kalving: Kalven kommer tidligere enn 2 uker før forventet kalving 
 • 3. Normal feilstilling: Klarer å rette opp kalven uten hjelp av veterinær 
 • 4. Vanskelig feilstilling: Veterinær må tilkalles 
 • 5. Keisersnitt
 • 6. Hormonframkalt 
 • 7. Børframfall: Framfall av livmoren, opptrer de første timene etter kalving 
 • 8. Børslyng: Dreiing av livmora, slik at kalving ikke kan skje dør livmora er ført tilbake til normal stilling 
 • 9. Skjedeframfall: Skjeden vrenges ut i ulik grad 
 • 11. Lammelser: Lammelser hos kua etter kalving. Kan skyldes stor belastning på nerver i bekken og kryss at dyret ikke står på bakbeina eller annen skade. Dyret greier ikke å reise seg, eller har store problemer med å gjøre dette 
 • 12. For stor kalv: Kalven er for stor til at kua kan få den ut alene. Veterinær må tilkalles eller jekk må brukes. 
 • 13. Vannskapt kalv: Kalven har misdannelser som for eksempel åpen bruk, vannhode, stive ledd, sammenvokste tvillinger osv. 

Fødselsvekt: Tillatt intervall er 1-80 kg. For at kalven skal få korrigert fødselsvekt må fødselsvekten være innen 4 dager etter kalving. 

Kalvens navn: dersom du ønsker at fast etternavn f.eks. av Bjerke skal foreslås så registrerer du dette under Egne valg på førstesida eller under Valg knappen i kalvingsbildet. Har du registrert dette vil det dukke opp automatisk i feltet. 

Fostermor: Legg inn fostermors øremerke. Dette feltet fungerer på samme måte som feltet "Mor". Fostermor må finnes som innmeldt i besetningen på kalvingsdato.  

Farge: Dersomkalven du registrerer kvalifiserer til å registrere farge vil dette feltet låses opp og du kan velge hvilken farge du vil registrere. 

Embryokalv: Her må man passe på at feltet Giveku er valgt i registreringen. Denne finner du ved å gå på Valg > Utvidet registrering mor > Giverku. Legg inn biologisk mor som giverku. Dersom du allerede har registrert en bedekning med embryo og du velger denne når du skal hente opp oksen i Oksefeltet så setter progrmmet automtisk okse og giverku. 

Registrering bedekning

Bedekning er en frivillig registrering i Storfekjøttkontrollen. Dersom bedekning registreres så kan man hente ut rapporter på forventet kalving m.m. Videre vil far til kalv forslås når du skal registrere kalvinga. Du må angi type bedekning (paring, inseminering, embryo), dato og okse. Dersom du har eksakt bedekningsdato fyller du dette ut i feltet "Fra dato". Finnes det en bedekningsperiode kan du skrive både fra og tildato i tillegg til at du kan anslå bedekningsdato i feltet "Antatt bed.dato". Oksefeltet inneholder søk som dekker alle seminokser samt alle okser som finnes i Storfekjøttkontrollen. Er oksen stambokført er det lettest å benytte stamboknummeret. Er den ikke det må du skrive oksens nummer på følgede måte: produsentnummer (8 siffer)/individnummer (fire siffer) f.eks. 01234567/0123 dersom oksen er født før 1. januar 2020. Dersom oksen er født etter 1. januar 2020 skal nummeret være: DyreholdID (7 siffer)/individnummer (5 siffer) f.eks. 0123456/01234. Nummeret skal være identisk med det som står i øremerket til oksen. 

Valg
Under Valg oppe til høyre kan du sette instillinger registreringsbildet. 

 • Utvidet registrering. Her kan du velge hvilke av de frivillige feltene som skal vises. 
 • Endre masseregistrering: får opp felles inputvindu dersom du driver med masseregistrering og har behov for å endre på mange dyr (husk at de må være haket av i registreringsbildet før du kan endre på mange samtidig)

Inseminering som er rapportert inn via Dyrehelseportalen kommer automatisk inn i SFK. 

Dersom du benytter en okse som ikke ligger i din Okseliste vil du få spørsmål om du ønsker å legge den til i Okselista. Okselista er din egne oversikt over hvilke okser du har i bruk. Du finner den under toppmenyen Registrering.  Alle okser som ligger aktive i okselista  vil foreslås i en dropdownmeny både i bedekning og kalving slik at det er lettere å finne de igjen. Dersom du ikke lenger har oksen kan du enkelt slette den fra Okselista. Husk at du i tillegg må melde den som solgt eller død evt. se til at slakteopplysningene kommer inn og melder ut dyret. 

Dersom du skal registrere mange bedekninger med samme oksen (og kanskje samme datoen/perioden) anbefaler vi at du benytter Masseregistrering. 

Embryo: for å få registrert giverku og embryomor rett så må slike hendelser registreres som en bedekning og deretter kan man registrere kalvinga. Dersom det er utenlandske slektninger som ikke finnes i Storfekjøttkontrollen må TYR kontaktes for å få registrert de inn første gang. Da trenger de gjerne stambokbevis fra opprinnelseslandet. Når de/den er registrert kan du registrere embryo via Bedekning. 

Registrering veiing

Registrering av veiing er også en frivillig registrering i Storfekjøttkontrollen. Det anbefales å registrere vekter da dette også er en viktig del av avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Det beste er om du har vekt, men det går også an å benytte målebånd for å registrere brystomfang. Da vil programmet beregne vekt ut fra cm brystomfang (mellom 105 og 210 cm). I tillegg er det mulighet for å registrere hold, avvenning og flytting i Beite/binge. 

Vektene kategoriseres etter alder ved veiing på følgende måte:
- 0-4 dager = fødselsvekt
- 150-275 dager = 200 dagersvekt
- 315-415 dager = 365 dagersvekt
- 500-600 dager = 550 dagersvekt (gjelder kun hunndyr)

Valg
Under Valg oppe til høyre kan du sette instillinger registreringsbildet. 

 • Utvidet registrering: her kan du velge hvilke av de frivillige feltene som skal vises. 
 • Endre masseregistrering: får opp felles inputvindu dersom du driver med masseregistrering og har behov for å endre på mange dyr (husk at de må være haket av i registreringsbildet før du kan endre på mange samtidig)
 • Filinnlesning: her kan du lese inn filer med vekter og se tidligere filinnlesniger

Dersom du skal registrere mange veiinger med samme veiedato anbefaler vi at du benytter Masseregistrering. 

Dersom du har vekt fra Tru-Test, Gallagher eller TePari kan det overføres filer med vekter. Opplever du noe feil i forbindelse med innlesning er det fint om du kan sende fila med vekter til brukerstotte@animalia.no

Registrering drektighet

Registrering av drektighetsundersøkelse er en frivillig registrering i Storfekjøttkontrollen. Du angir drektighet (ja/nei) og kan i tillegg anslå uker dyret er på vei. Dersom uker fylles ut så vil dette danne grunnlaget for beregning av forventet kalvingsdato som f.eks. vises i Noteringsliste kalving. Dersom uker ikke fylles ut så vil bedekningsdato/periode sammen med drektighetslengde fra tabell gi forventet kalvingsdato.  

Drektighetskontroller som er registrert via Dyrehelseportalen kommer automatisk inn i Storfekjøttkontrollen.

Valg
Under Valg oppe til høyre kan du sette instillinger registreringsbildet. 

 • Utvidet registrering. Her kan du velge hvilke av de frivillige feltene som skal vises. 
 • Endre masseregistrering: får opp felles inputvindu dersom du driver med masseregistrering og har behov for å endre på mange dyr (husk at de må være haket av i registreringsbildet før du kan endre på mange samtidig)

Dersom du skal registrere mange drektighetsundersøkelser med samme dato (og kanskje samme resultat?) anbefaler vi at du benytter Masseregistrering. 

Registrering helse

Registrering av helseopplysninger er viktig. Her kan man registrere både behandlinger, men også mer forebyggende behandlinger mot f.eks. snyltere eller lus. Alle forebyggende behandlinger har sin diagnosekode + 500. Se helsekortet for hvilken kode du skal benytte. 

Dersom din veterinær rapporterer inn sine besøk til enten Dyrehelseportalen eller ProfVet, så vil hendelsene automatisk overføres til Storfekjøttkontrollen. Dette gjelder kun på individnivå, flokkbehandlinger må registreres manuelt. Du vil se informasjon om siste innlesing fra Dyrehelseportalen på Oppslagstavla di. Ved å klikke på datolinken kan du se hvilke data som er overført. Dersom noe er feil må du kontakte din veterinær, få han/hun til å rette i Dyrehelseportalen. Da vil korrekte data overføres Storfekjøttkontrollen og oppdatere seg snarlig. 

Dersom du skal registrere mange helseopplysninger med samme dato og kode anbefaler vi at du benytter Masseregistrering.  

Registrering klauvskjæring

Klauvskjæring og tilhørende diagnoser kan registreres her. 

Dersom du skal registrere mange klauvskjæring med felles informasjon på flere dyr, anbefaler vi at du benytter Masseregistrering.  

Registrering Utmelding 

Utkode: solgt liv

Tast inn individnummer. Dersom livdyrhandler eller kjøper allerede har registrert kjøp/salg så vil disse dataene hentes fra Husdyrregisteret. Dato og kjøper/livdyrforhandler fylles da automatisk ut og du trenger bare lagre. Hvis det ikke er tilfelle må du angi dato og mottaker selv. Dersom du har solgt dyret direkte til produsent benytter du produsentnummer (10 siffer). 

Dersom du skal registrere mange dyr som solgt liv samtidig anbefaler vi at du benytter Masseregistrering.  

Utkode: solg til slakt, nødslakt og hjemmeslakt

Normalt så vil slakteopplysninger leses inn automatisk når de er slaktet og avregnet på godkjent slakteri. Dette vil du da se på Oppslagstavla di. Enkelte ganger kan det likevel være behov for å gjøre manuell registrering av slakteopplysninger.

Dersom du skal registrere slaktedata på mange dyr samtidig, anbefaler vi at du benytter Masseregistrering. 

Utkode: sjøldau, avvlivet, forsvunnet beite og egen besetning

Husk at døde storfe eldre enn 4 år skal varsles til Mattilsynet. Dersom du bruker Biosirk Norge for henting av det døde dyret så meldes dette automatisk til Mattilsynet når man bestiller henting. I områder som Biosirk Norge ikke kjører så må man fylle ut skjemaet på Mattilsynet sine nettsider. Skjemaet finner du her.

Koden Egen besetning skal kun brukes når man har en bruker i KK og en i SFK. Hvis man skal melde dyr fra SFK til KK så bruker man utkoden Egen besetning. Da blir dyret meldt ut av SFK og forflytningne blir ikke registrert i husdyrregisteret. 

Valg
Under Valg oppe til høyre kan du sette instillinger registreringsbildet. 

 • Utvidet registrering. Her kan du velge hvilke av de frivillige feltene som skal vises. 
 • Endre masseregistrering: får opp felles inputvindu dersom du driver med masseregistrering og har behov for å endre på mange dyr (husk at de må være haket av i registreringsbildet før du kan endre på mange samtidig)

Dersom du har mange dyr med samme dødsårsak eller dato, anbefaler vi at du benytter Masseregistrering.

Registrering etiketter

Etiketter kan ses på som en type egendefinerte "merkelapper" man tildeler utvalgte dyr. Man kan bruke de som man vil. Etiketter kan enkelt søkes opp i Besetning. Eksempel på etiketter kan være "slaktes", "rasetypisk", "dårlige bein", "gode moregenskaper" osv. Et dyr kan ha flere etiketter samtidig. Vi anbefaler at du bruker etiketter som kan være koblet til dyret livet ut f.eks. "slaktes". Dette fordi det fort kan bli mye arbeid å redigere etikettene på dyra dersom det er varierende mellom år/sesonger. Etiketter må først lages. Du finner en link oppe i høyre hjørne til "Vis/lag etiketter" (se Ny/endre etiketter under). Der lager, redigerer og sletter man etiketter. 

Etiketter kan tildeles/fjernes fra dette registreringsbildet, via individkortet fane Etiketter og via Masseregistrering.

Dersom dyret du taster inn allerede har etiketter vil disse hentes opp. 

Endre hendelser

Endre hendelser er laget for kalving (kun for retting av en og en), veiing, helse, bedekning, drektighet og klauvskjæring. Tanken er å kunne rette hendelser på flere dyr samtidig, gjerne som følge av en tastefeil i masseregistrering utført tidligere. Du må starte med å hente opp rett hendelse ved å velge type samt datoer i søket til venstre. Du kan også legge til andre søkekriterier for å spesifisere enda bedre. Sørg for at dyrene du skal endre på er haket av og velg Endre alle valgte. Da kommer du inn i masseregistreringsbildet for hendelsen. Endre det som skal justeres og lagre. Ønsker du kun en endre på en og en bruker du "endre" knappen som ligger på raden til individet. 

Ny/endre etiketter

Etiketter kan ses på som en type egendefinerte "merkelapper" man tildeler utvalgte dyr. Man kan bruke de som man vil. Etiketter kan enkelt søkes opp i Besetning. Eksempel på etiketter kan være "slaktes", "rasetypisk", "dårlige bein", "gode moregenskaper" osv. Et dyr kan ha flere etiketter samtidig. Vi anbefaler at du bruker etiketter som kan være koblet til dyret livet ut f.eks. "slaktes".

 Første gang du skal lage etiketter må du gå til dette bildet. Her kan du senere også redigere navnet på allerede eksisterende etiketter samt slette etiketter du ikke lenger ønsker å ha. NB! Når du sletter en etikett som finnes på dyr så sletter du den også automatisk fra alle dyra som har den på seg. 

Oppe i høyre hjørne finner du en link til å registrere etiketter på individer. 

Okseliste

Okselista er en lokal oversikt over hvilke okser du bruker. Alle okser som står som aktive i okselista vil du enkelt få opp i en dropdownmeny når du skal registrere bedekning og eventuelt kalving. Du kan også enkelt hente inn okser fra egen besetning. 

For å legge til okser så må man trykke på “legg til ny okse knappen. Under denne knappen har vi samlet alle mulighetene (3) til å søke etter okser. 

Egen besetning: en modal som viser alle okser i din besetning
Søk: en modal som man kan søke på alle okser i SFK
Seminokse: en modal som viser alle seminokser som TYR har lagt inn i SFK.

Når du skal legge til okser i okselista via Søk knappen er det lettest å benytte stambok/seminnummer dersom oksen har dette. Ellers skrive du oksens opprinnelsesmåte på følgende måte 01234567/0123 (født før 2020) eller 0123456/01234 (født i 2020 eller senere). 

Valg.

 • Kolonneoppsett (type, rase og doser)
 • Gå til Avlsplan
 • Gå til Krysning 
 • Gå til Innavl
 • Gå til Registrering bedekning 
 • Oksekatolgen
 • Fjern alle inative okser

Dersom du benytter Beite/binge aktivt ligger det en funksjon mellom Beite/binge og Okselista som gjør at dersom du flytter en aktiv okse inn i en beite/binge med kyr så vil det automatisk genereres bedekning i den perioden oksen er i bingen. Det er likevel ikke helt automatisk for du vil få et varsel om dette ved flytting slik at det ikke skal generes feil bedekninger. Ønsker du å ha okse sammen med hundyr i beite/binge uten at det skal bli bedekning ut av det? Da må du sørge for at oksen ikke er aktive i Okselista ved å fjerne haken for aktiv. 

Slett dyr

Slett dyr skal kun brukes i tilfeller hvor man har registrert inn et feil individnummer som kanskje aldri har eksistert. Har dyret eksistert, men feilaktig ligger som aktivt i besetningen skal det meldes ut via Registrering > Utmelding. Husk at dersom du har byttet om på individnummer på to kalver kan det være like så greit å slette hele kalvinga på begge mødrene for deretter å legge inn de riktige opplysningene etterpå. 

Masseregistrering  - lik registrering på flere dyr

Ved å huke av individer i besetning kan du ved å trykke på masseregistreringsknappen registrere data for mange individer samtidig. Funksjonen er tilgjengelig for bedekning, veiing, drektighet, helse, klauvskjæring, utmelding, beite/binge og etiketter. 

Oppskrift:

1) Gå til Besetning. Gjør et søk slik at du i størst mulig grad har dyra du skal registrere på i lista.
2) Sett hake for de dyrene du vil gjøre registrering på, er det alle, setter du hake i boksen som ligger øverst i tabellraden
3) OBS! Du får kun valgt de dyrene du ser på skjermen, så om du har søkt opp flere dyr enn det er plass til på èn side, må du øke antall rader i "Vis antall rader".
4) Klikk på masseregistrer og velg riktig hendelse
5) Du får da opp et Masseregistreringsbilde. Her kan du fylle ut de opplysningene som er felles for utvalget av dyr.
6) Klikk Legg til etter at du har registrert fellesdataene og du kommer da inn i registreringsbildet og finner dyrene og feltene ferdig utfylt.
7) Så lenge du står i bildet kan du gå inn på de enkelte radene og gjøre endringer, både før og etter du har trykket Lagre alle. OBS! Etter at du har gått ut fra registreringsbildet må du inn på individkortet til hvert enkelt individ for å endre/slette registreringer eller du kan hente frem igjen registreringen via Endre hendelser.
8) Ved å klikke på knappen "Endre/ny masseregistrering" kan du endre data for alle dyrene. OBS! Setter du et felt åpent/blankt blir det som ligger i registreringsbildet fra før IKKE overskrevet.

9) Du kan ta med deg utvalget av dyr over fra et massregisteringsbilde til et annet ved å gå via knappen Masseregistrer som ligger til høyre i alle masseregistreringsbildene. Dvs etter å ha registrert veiing kan du ta med deg de samme dyra over i helseregistrering osv.

Android nettbrett: Flere menyer med dropdown- knapper (inkl masseregistreringsknappen fra besetningsbildet) fungerer ikke optimalt på Androids standard nettleser. Vi anbefaler derfor at man bruker nettleseren Chrome i stedet. 

Automatiske innlesinger

Det kommer slaktedata fra slakteriene, veterinærbehandlinger fra Dyrehelseportalen, insemineringer og drektighetskontroller fra Dyrehelseportalen, stambokinformasjon fra Tyr/Biobank og avlsverdier fra Geno/Tyr. Informasjon om når siste data fra de ulike stedene ble lest inn i din besetning finner du på oppslagstavla di. Noen av disse innlesingene krever at det er registrert rett opprinnelsesmerke ute i felt f.eks. av veterinær eller på slakteri. Stemmer ikke dette overens med hva som finnes i Storfekjøttkontrollen vil ikke dataene kunne leses inn. Dersom slakteopplysninger ikke kan leses inn vil de bli liggende under Avviste slakteopplysninger på Oppslagstavla. 

Rapporter

Rapportene er laget slik at man først velger kategori og innenfor kategorien finnes det flere ulike typer å velge mellom. Under kvitteringslister kan man for eksempel velge mellom kalving, bedekning og helseopplysninger. Felles for alle rapportene er at det finnes et søk på venstre side tilpasset de ulike rapportene. Dersom man ønsker å rangere rapportene annerledes enn standard så klikker man, i likhet med i Besetning, på overskriften på kolonnen man vil rangere. Da rangerer den seg fra lavest til høyest, klikk en gang til og den rangerer seg fra høyest til lavest. Alle kolonner som har små piler ved siden av seg kan rangeres. 

Utskrift gjøres via pdf. Du ser symbolet oppe til høyre i alle rapportbilder. Når du har åpnet pdf-en finner du knapp for utskrift. 

Noteringslister

Noteringslister er spesialrapporter beregnet på å skrive ut for å ha med i fjøset for å gjøre noteringer på. Det er tilgjengelig noteringsliste for kalving, bedekning, helse, veiing, klauvskjæring og inseminering. Listene er tilpasset slik at det skal være enkelt å registrere i programmet når du har ferdig utfylt liste foran deg. Dersom man haker av for "Vis uten dyr" får man ei tom noteringsliste. Vi anbefaler likevel at du beholder den preutfylte for å ha kontroll på at numrene eksisterer og at de er rett. 

Noteringsliste kalving: Viser dyr med bedekninger og forventet kalvingsdato. Dyr som har hatt forventet kalvingsdato siste to måneder er også med. 

Noteringsliste bedekning: Viser kun hunndyr over ett år. Helt til høyre vises forrige bedekning, enten dato eller avslutningsdato for en bedekningsperiode. 

Noteringsliste veiing: Helt til høyre, under aktuelle veieperioder, vises siste veide vekt og hvordan vekttype det var samt at dersom datoen i dag tilsier at du feks. er i en aktuell periode for en 200 dagersvekt så vil dette fremkomme. 

Noteringsliste inseminering: Viser kun hunndyr over ett år. 

Kvitteringslister

Når du har notert data og registrert de inn i Storfekjøttkontrollen kan det i mange tilfeller være nyttig med en kvitteringsliste på innrapporterte data. Kvitteringsliste er tilgjengelig for kalving, bedekning, helse og klauvskjæring. 

Avdråttslister

Avdråttslister er eksempel på rapporter som er beregna på analysere dyras produksjon. Man kan velge mellom Avdråttsliste med korrigerte vekter, avdråttsliste levendetilvekst og avdråttsliste slakteresultater.

Avdråttsliste korrigerte vekter: Vektene korrigeres for rase på dyret (tung/lett), alder på mor, kjønn på dyret, alder på dyret og eventuell kullstørrelse > 1. 

Avdråttsliste slakteresultater: Dersom det ikke er registrert fødselsvekt på dyra så benyttes en tabellvekt (basert på blant annet rase) til å beregne slaktetilvekst. Dette vises da med *.

Vektlister

Vektlister er i praksis to typer rapporter; vektliste og tilvekstliste. 

Vektene får kategori ift. alder på dyret. Reglene for det er som følger: 

Fødselsvekt  0-4 dager
200 dagers vekt 150-275 dager
365 dagers vekt 315-415 dager
550 dagers vekt

500-600 dager (NB! Kun for hunndyr)

Vektliste: Dersom dyret er innkjøpt og vekt er registrert i en tidligere besetning vises vektene med *

Tilvekstliste: Viser tilvekster for dyr veid ved siste veiedato når man åpner den. Man kan velge å hente en annen veiedato i søket. Dersom noen av vektene er veid i en annen besetning vises disse med *.

Nøkkeltallanalyse slakt

Nøkkeltallanalyse slakt er en fin rapport for å studere slakteresultater i besetningen. Du begynner med å angi to perioder du ønsker å sammenligne ved å spesifisere i søket og deretter trykker Søk. Husk å velge om du ønsker å sammenligne slakteperiode (når dyra er slaktet) eller innkjøpsperiode (når dyra er kjøpt inn). 

Antall dager i besetningen: Gjennomsnittlig antall dager fra fødselsdato (for dyr født i besetningen) til slaktedato eller fra innkjøpsdato (for innkjøpte dyr) til slaktedato.

Slaktetilvekst: Beregnet på grunnlag av slaktevekt og fødselsvekt/2. Hvis fødselsvekt ikke er registrert, brukes en standard fødselsvekt ut fra dyrets rase. 

Levendetilvekst: Beregnes ut fra slaktevekt (omregnet til levendevekt vha. slakteprosent) og fødselsvekt. Hvis fødselsvekt ikke er registrert, brukes en standard vekt ut fra dyrets rase. 

Kg- pris: Gjennomsnittlig kg-pris i kroner. Dette er den grunnprisen som kommer med slaktedataene fra slakteriene. Tillegg/trekk er ikke med.

Verdi slakt: Gjennomsnittlig verdi ut fra kg pris og slaktevekt. Dette er grunnprisen som kommer med slaktedatene fra slakteriene. Tillegg/trekk er ikke med. 

Tilvekst innkjøp-slakt: Levendetilvekst fra innkjøp til slakt beregnet på grunnlag av slaktevekt (omregnet til levendevekt vha. slakteprosent) og innkjøpt vekt. 

Kr/dag: Slakteverdi minus innkjøpspris delt på antall dager i besetningen. 

I figurene vises andel slakt i %. Dette vil si antall/antall slakt i utvalget. Feks antall slakt med slaktevekt mellom 275 og 300 kg/totalt antall slakt slaktet i perioden(e).

Samlerapport helseregistrering

Gir deg en oversikt over helse i besetningen siste ti år. Forebyggende behandlinger og reelle sykdomsbehandlinger er skilt og summert hver for seg. 

Fruktbarhet, ku - og kalvehelse

Gir en oversikt over fruktbarhet og helse på både ku og kalv siste fem år. De vanligste diagnosene listes  ut og man kan studere utviklingen.

Produksjonstilskudd

Fin rapport å bruke ved søknad om produksjonstilskudd. Husk å sette datoen tilbake til telledato. Ammekyrne skilles på de med kalving siste 15 mnd og de uten kalving siste 15 mnd (gir ikke produksjonstilskudd). Tall i blå skrift er klikkbare og du vil da få opp en liste over individene som ligger bak tallet. Dette kan være til hjelp dersom du mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og antallet i Storfekjøttkontrollen. 

Årsoppgjør

Årsoppgjør er en rapport som er laget med tanke på bruk i forbindelse med regnskapsføring og statusbalanse ved årets slutt. 

Årsrapport slakt

Forklaring til mange av tallene i årsrapporten kan leses her. 

Årsrapport ammeku

Forklaring til mange av tallene i årsrapporten kan leses her. 

Dyreholdjournal

Dekker kravene til journalføring for storfehold. Målet med rapporten er å vise alle forflytninger inn/ut av dyreholdet og eventuell årsak til flyttingene. Søk på uke + år. 

Innavl

Rapporten er et hjelpemiddel for å unngå paringer som gir avkom etter for nært beslekta dyr, og tar utgangspunkt i alle innmeldte kuer/kviger i besetningen (listes vertikalt) og alle aktive okser i okselista (listes horisontalt). Okselista finner du under Registrering > Okseliste. Den fungerer som en oversikt over oksene du bruker i din besetning. 

Forutsetningen for at denne rapporten fungerer, er at ku/kvigene og oksene er registrert med riktig og komplett slektskap i tre ledd bakover. Uten kjent slektskap vil rapporten gi et feil bilde på slektskapet. Ku/kviger og/eller okser som mangler informasjon om forfedre er markert med stjerne (*) og den beregnede innavlsgraden på et potensielt avkom får også en markering dersom den er usikker pga manglende info i stamtavla.  

Vi anbefaler at du bruker rapporten og det tilhørende søket til å jobbe deg frem til de paringskombinasjonene som ikke er så optimale og hvor man må være obs ift. innavl. F.eks. kan det være lurt å angi et tall i "Ikke vis kuer med innavlsgrad mindre enn" på ku/kvigedelen for å skjule alle som gir en kombinasjon med okse og derav potensielt avkom mindre enn x (angitt) % innavlsgrad. 

Når du trykker på cellen for den potensielle paringskombinasjonen vil et pop-up vindu med oversikt over slektskapet til det potensielle avkommet vises, og med en markering av eventuelle felles aner. Det vil også komme tydelig frem dersom enkelte posisjoner bakover i slekta er ukjent. 

Okser

Rapporten tar utgangspunkt i alle aktive okser i okselista. Det er likevel rom for å leke seg, søke opp og fjerne okser i søkefeltet på venstre side. Du kan søke på nummer, navn og rase. I feltet "velg i tillegg enkeltokser" kan du søke på okser som ikke finnes i din besetning, men som du f.eks. vurderer å kjøpe. Skriv oksens nummer slik: 01234567/0123 (født før 2020) eller 0123456/01234 (født i 2020 eller senere). Fargekoder: Grønn – oksen er aktiv i okselista. Blå – oksen er inaktiv i okselista. Svart – oksen er ikke i okselista.

Ku/kvigesøket

Sortert fra eldst-yngst. Øremerke og rase kan sorteres på ved å klikke på kolonneoverskriftene. Ku/kvige søket kan filtreres ytterligere i søkefeltet til venstre i bildet. Legg for eksempel inn rase, kategori eller fødselsår. Det anbefales å legge på kriterier for både ku/kviger og okser slik at du får redusert utvalget du har i rapporten, både av hensyn til tiden det tar å åpne rapporten, lesbarhet og utskrift. 

Potensielle avkom

Rapporten viser hvor nært beslektet et potensielt avkom vil være hvis kombinasjonen av ku/kvige og oksen gjennomføres. Rapporten tar kun hensyn til slektskap i tre ledd bakover (1. ledd: mor og far, 2. ledd: mormor og morfar, farmor og farfar, 3. ledd: mormors mor og mormors far, morfars mor og morfars far, farmors mor og farmors far, farfars mor og farfars far). Du kan øke antall generasjoner i søket øverst til venstre. 

Fargekoder:

Rød - Unngå denne kombinasjonen: Paringen/insemineringen resulterer i avkom med uønsket høy innavlsgrad (større eller lik 12,5 %).

Gul - Vurder denne kombinasjonen: Paringen/insemineringen resulterer i avkom med en innavlsgrad som noen mener er for høy, mens andre synes det er greit (større eller lik 6,3 % og mindre enn 12,5 %).

Hvit - Kombinasjonen er ok: Paringen/insemineringen resulterer i avkom med innavlsgrad som er lav og godt innenfor det akseptable (mindre enn 6,3 %).

Klikk på cellen for avkommet for å se felles aner og innavlsgrad
Når du trykker på cellen for den potensielle paringskombinasjonen vil et pop-up vindu med oversikt over slektskapet til det potensielle avkommet vises, og med en markering av eventuelle felles aner. 

Avlsplan

Avlsplan er et verktøy for å kunne sette opp plan for hvilke okser som skal brukes på hvilke hunndyr. Avlsplan må kjøres for hver enkelt rase for rasereine dyr. Rasereine dyr er i dette tilfellet dyr som er 75 % eller mer av en rase (samme krav som for å få indeks). Planen tar utgangspunkt i aktive okser i din okseliste. Okselista finner du link til oppe til høyre eller du kan gå via Registrering > Okseliste.

Okseliste: Legg inn alle okser du ønsker å benytte, både gårdsokser og seminokser. Bruk knappen "Hent seminokser" til å finne aktuelle seminokser. Du kan velge mellom okser med tilgjengelig semin og som Tyr legger inn at er tilgjengelig til bruk i avlsplan. Link til oksekatalogen ligger oppe til høyre. Doser: Dersom du bruker frossensæd, kan du legge inn hvor mange doser du har tilgjengelig av hver okse. Avlsplanen vil da foreslå denne oksen som førstevalg så mange ganger som du har doser til. Dersom du låser denne oksen til et annet hunndyr enn avlsplan foreslår, så vil den tilpasse seg dette antallet når du klikker på knappen Oppdater avlsplan. Dersom du låser oksen til flere hunndyr enn du har doser til så vil du få opp en melding om det. Gårdsokser vil bli tildelt maks 15 hunndyr hvis de er 1 år gamle og 35 hunndyr hvis de er eldre.

Kjør plan: Når du har gjort klar oksene i okselista er du klar til å kjøre plan – gå til avlsplan, velg rase for hunndyra og trykk søk. Rapporten tar da utgangspunkt i alle innmeldte hunndyr som har kategori avlsdyr eller ungdyr. Pass på at de du vil ha med i avlsplan ikke står som diende kalv, da blir de ikke med.

Avlsplan deler hunndyra i tre grupper etter totalindeks. Den beste 1/3 blir tildelt oksen med best totalindeks, den midterste 1/3 får tildelt ungokser tilfeldig fordelt. Den dårligste 1/3 får tildelt okse med best totalindeks. Dersom hunndyra ikke har totalindeks blir de rangert etter Produksjonsindeks. Det foreslås tre okser per hunndyr, så sant det er tilgjengelig. Trykk på + tegnet for å vise alle de foreslåtte oksene. Kviger blir ikke foreslått med okser som har fødselsindeks lavere enn 105, uansett rase. Definisjonen av kviger er hunndyr under 24 mnd som ikke har fått kalv.

Over selve planen vil du få listet opp hvor mange ganger de ulike oksene er foreslått som 1.valg evt. er låst. Det telles her kun opp en okse per hunndyr. 

Hold musepekeren over indeksene for å vise alle delindekser. På dyr som mangler totalindeks vil dette stå, men mange av disse dyra har delindekser og disse vises om du holder musepeker over.  Indeksene som er beregnet for forventet avkom (lengst til høyre i bildet) er et gjennomsnitt av hunndyret og oksen sine indekser. Klikk på "Vis forventet delindekser avkom" dersom du ønsker å se alle, men vær obs på at vinduet blir veldig bredt.

Innavlsgrad: Avlsplanen sjekker innavl i tre generasjoner. Ønsker du å sjekke flere generasjoner angir du dette i søket. Avlsplan foreslår ikke okser som gir en innavlsprosent > 12,5 %. Andre lavere innavlsgrader vises helt ned til 0 og markeres med gult dersom de er mellom 6,25 og 12,5. Klikk på ruta til innavlsgraden for å få opp et enkelt stamtre for det potensielle avkommet (tilsvarende funksjon som i innavlsverktøyet, i rapporten Innavl). Stamtreet markerer også felles aner.

Endre avlsfokus (knapp oppe til høyre): Her kan du både velge hvem som skal bedekkes og velge individuelt avlsfokus. Totalindeks er standard avlsfokus. Dersom du ønsker å definere et avlsfokus for enkeltdyr som er svake på en egenskap, f.eks. fødselsindeks eller en enkeltegenskap som morevne 200 dager så kan du gjøre det her. Da vil dette hunndyret kombineres med den oksen som har høyest delindeks/avlsverdi for den valgte egenskapen, uavhengig av totalindeks og andre avlsverdier. Vær obs på at programmet kun ser på den valgte egenskapen, dermed kan oksevalg nr.2 kanskje være en bedre kombinasjon helhetlig enn oksevalg nr.1. Totalindeks og gruppeindeksene vises default i bildet. Klikk på "Vis delindekser" for å vise alle delindekser. Husk at du kan sortere fra lavest til høyest ved å klikke på overskriften til indeksen. Klikk en gang til for å sortere fra høyest til lavest. Gjennomsnittlige verdier for dyra du har foran deg vises øverst og kan gi en pekepinn på nivået i din besetning.

Låsing av okser (nøkkel): Avlsplanen er ferskvare. Det betyr at neste gang du kjører planen kan du oppleve at andre okser foreslås til kuene fordi avlsplanen hele tiden vil forsøke å finne de beste kombinasjonene av ku/okse. Det kan f.eks. ha kommet nye avlsverdier siden sist du så på planen som endrer forutsetningene. Ønsker du å lage en "fast" plan som ikke forandrer seg må du låse oksene til kuene. Dette gjør du ved å klikke på nøkkelsymbolet. Ønsker du at okse foreslått som nummer 2 eller 3 skal være førstevalg må du låse den til kua for at den skal rykke opp. Klikk på "Oppdater avlsplan" for å få planen til å justere seg etter endringen.

En låst okse vil være låst til hunndyret fram til du evt. velger å låse den opp igjen. Det kan også skje at du har låst et 1.valg, så har indeksene endret seg og en annen har blitt bedre. Da vil den låste oksen vises med gult og det vil være en infotekst som sier at du har låste okser som ikke nødvendigvis er beste kombinasjon lenger.  Dersom du vil låse hele avlsplan når du mener du er ferdig, kan du gjøre det med knappen lås alle okser.

Aktiv avlsbesetning: Knappen "Krav til aktiv avlsbesetning" oppe til høyre vises som grønn hvis den oppsatte avlsplanen oppfyller kravene til aktiv avlsbesetning. Når knappen er rød, så tilfredsstiller ikke avlsplanen kravene. Gjør du endringer i planen i forhold til første oppsettet må du følge med på at kravene fortsatt er oppfylt dersom du er aktiv avlsbesetning. Trykker du på knappen får du opp en oversikt over kravene og hvordan du ligger ann.

Prioriterte okser: Tyr setter hvert år opp noen okser som prioriterte oksefedre for uttak til Staur. Dersom en slik okse er foreslått som 1.valg på et stambokført hunndyr vil avkommet markeres grønt i feltet for indeks på forventet avkom. Dette avkommet er da potensiell testkandidat til Staur dersom det blir en oksekalv.

Velge annen okse enn foreslåtte alternativer: Enkelte ganger kan det hende du ønsker å benytte en annen okse enn de foreslåtte. Dette kan være okse av samme rase eller en annen rase (krysningsopplegg). For å kunne legge til en okse her må den finnes som aktiv i Okselista di. Klikk på +-tegnet ved oksene. Hent opp oksen i feltet "Legg til ny okse" og lås denne til kua.

Utskrift: avlsplan skrives ut ved å klikke på knappen Utskrift avlsplan.

Oppdater avlsplan: Hver gang du har gjort en endring i hovedbildet, låst okser etc må du klikke på Oppdater avlsplan slik at avlsplan oppdaterer seg med de nye valgene. Endringer i avlsfokus på enkeltdyr tas automatisk hensyn til med det samme du går tilbake til hovedbildet.

Tilbakemelding? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på avlsplanen, både gode og dårlige. Har du noen kommentarer, forslag til forbedringer eller opplever du noe feil? Ta kontakt med brukerstotte@animalia.no

Avlsplan - krysning

Avlsplan – krysning er et verktøy for å kunne sette opp plan for hvilke okser som skal brukes på hvilke hunndyr i besetninger hvor hunndyra er mindre enn 75 % rasereine. I krysningsavl får man ekstra avlsmessig gevinst (heterosis) ved at man krysser dyr med stor genetisk avstand. Avlsplanen er derfor satt opp slik at den velger okse av en annen rase enn kuas rase. Planen tar utgangspunkt i aktive okser i din okseliste. Okselista finner du link til oppe til høyre eller du kan gå til Registrering > Okseliste.

Okseliste: Legg inn alle okser du ønsker å benytte, både gårdsokser og seminokser. Bruk knappen "Hent seminokser" til å finne aktuelle seminokser. Du kan velge mellom okser med tilgjengelig semin som TYR legger inn at er tilgjengelig til bruk i avlsplan. Link til oksekatalogen ligger oppe til høyre.  Doser: Dersom du bruker frossensæd, kan du legge inn hvor mange doser du har tilgjengelig av hver okse. Avlsplanen vil da foreslå denne oksen som førstevalg så mange ganger som du har doser til. Dersom du låser denne oksen til et annet hunndyr enn avlsplan foreslår, så vil den tilpasse seg dette antallet når du klikker på knappen Oppdater avlsplan. Dersom du låser oksen til flere hunndyr enn du har doser til så vil du få opp en melding om det. Gårdsokser vil bli tildelt maks 15 hunndyr hvis de er 1 år gamle og 35 hunndyr hvis de er eldre.

Kjør plan: Når du har gjort klar oksene i okselista er du klar til å lage avlsplan.  Gå til Avlsplan – krysning. Rapporten tar utgangspunkt i alle innmeldte hunndyr som har kategori avlsdyr eller ungdyr. Pass på at de du vil ha med i avlsplan ikke står som diende kalv, da blir de ikke med.

Valg av okse til ku: Krysningsavl baserer seg på å krysser ulike raser for å lage gode kombinasjoner med egenskaper fra flere raser. Dersom ei ku er 50% eller mer av en rase vil det derfor forslås okser av en annen rase.

Valg av okse kviger: Hunndyr opptil 24 måneder uten registrert kalving kategoriseres som kviger. For å forebygge kalvingsvansker er fødselsindeks være standard som avlsfokus, og det velges okse av samme rase i den grad det lar seg gjøre. Hvis ei kvige er 50% eller mer av en rase vil en okse av samme rase forslås. Hvis kviga er 50/50 forslås den oksen med best fødselsindeks inkludert rasevis vekting for fødsel. Hvis kviga ikke har 50% av en noen rase forslås Angus eller Hereford okser hvis dette er tilgjengelig.

Hold musepekeren over raseforkortelsen for å se rasesammensetningen på enkeltkyr.

Hold musepekeren over indeksene for å vise alle delindekser. På dyr som mangler totalindeks vil dette stå, men mange av disse dyra har delindekser og disse vises om du holder musepeker over.  Indeksene som er beregnet for forventet avkom (lengst til høyre i bildet) er et gjennomsnitt av hunndyret og oksen sine indekser. Klikk på "Vis forventet delindekser avkom" dersom du ønsker å se alle, men vær obs på at vinduet blir veldig bredt. I Krysningsbesetninger er det mange dyr som ikke har avlsverdier. Hvis f.eks. mor ikke har avlsverdier vil det heller ikke bli estimert noen forventede avlsverdier for kalven.

Endre avlsfokus (knapp oppe til høyre): Her kan du både velge hvem som skal bedekkes og velge individuelt avlsfokus. Ettersom det kun er dyr som er 75% raserene eller mer som får avlsverdier vil det være mange kyr i en krysningsbesetning som ikke har avlsverdier. Det er likevel mulig å velge avlsfokus for hver ku. Du kan velge mellom produksjonsindeks, morindeks og fødselsindeks. Oksene som foreslås vil da være rangert på den gitte indeksen. I tillegg er de forskjellige rasenes styrker og svakheter hensyntatt ved at oksene tildeles ekstra vekting ut ifra hvordan deres rase presterer sammenlignet med andre de rasene for hver av de tre delindeksene. F.eks vil Angus og Hereford få ekstra vekting sammenlignet med de tunge rasene når man velger fødselsindeks som avlsfokus. Produksjonsindeks er standard avlsfokus for kyr, mens kviger har fødselsindeks som standard. Dersom du ønsker å definere et avlsfokus for enkeltdyr, f.eks. morindeks på ei god ku du ønsker å rekruttere etter eller produksjonsindeks for ei ku du mener egner seg best til sluttproduksjon kan du gjøre det her. Da vil dette hunndyret kombineres med den oksen som har høyest delindeks for den valgte egenskapen, uavhengig av totalindeks og andre avlsverdier. Når kua har avlsfokus produksjonsindeks vil det i tillegg ligge et minimumskrav til fødselsindeks for valgte okser for å forbygge kalvingsvansker. Når kua har morindeks som avlsfokus er det krav om at oksen har minimum 100 i fødselsindeks hvis kua ikke har innslag av oksens rase. Ved fødselsindeks som avlsfokus vil oksen med høyest fødselsindeks inkludert vekting for rasens prestasjon forslås.

Vær obs på at programmet kun ser på den valgte egenskapen, dermed kan oksevalg nr. 2 kanskje være en bedre kombinasjon helhetlig enn oksevalg nr. 1. Totalindeks og gruppeindeksene vises standard i bildet. Klikk på "Vis delindekser" for å vise alle delindekser. Husk at du kan sortere fra lavest til høyest ved å klikke på overskriften til indeksen. Klikk en gang til for å sortere fra høyest til lavest. Gjennomsnittlige verdier for dyra du har foran deg vises øverst og kan gi en pekepinn på nivået i din besetning.

Låsing av okser (nøkkel): Avlsplanen er ferskvare. Det betyr at neste gang du kjører planen kan du oppleve at andre okser foreslås til kuene fordi avlsplanen hele tiden vil forsøke å finne de beste kombinasjonene av ku/okse. Det kan f.eks. ha kommet nye avlsverdier siden sist du så på planen som endrer forutsetningene. Ønsker du å lage en "fast" plan som ikke forandrer seg må du låse oksene til kuene. Dette gjør du ved å klikke på nøkkelsymbolet. Ønsker du at okse foreslått som nummer 2 eller 3 skal være førstevalg må du låse den til kua for at den skal rykke opp. Klikk på "Oppdater avlsplan" for å få planen til å justere seg etter endringen.

En låst okse vil være låst til hunndyret fram til du evt. velger å låse den opp igjen. Det kan også skje at du har låst et 1.valg, så har indeksene endret seg og en annen har blitt bedre. Da vil den låste oksen vises med gult og det vil være en infotekst som sier at du har låste okser som ikke nødvendigvis er beste kombinasjon lenger.  Dersom du vil låse hele avlsplan når du mener du er ferdig, kan du gjøre det med knappen lås alle okser.

Velge annen okse enn foreslåtte alternativer: Enkelte ganger kan det hende du ønsker å benytte en annen okse enn de foreslåtte. Dette kan være okse av samme rase eller en annen rase (krysningsopplegg). For å kunne legge til en okse her må den finnes som aktiv i Okselista di. Klikk på +-tegnet ved oksene. Hent opp oksen i feltet "Legg til ny okse" og lås denne til kua.

Innavlsgrad: Avlsplanen sjekker innavl i tre generasjoner. Ønsker du å sjekke flere generasjoner angir du dette i søket. Avlsplan foreslår ikke okser som gir en innavlsprosent > 12,5 %. Andre lavere innavlsgrader vises helt ned til 0 og markeres med gult dersom de er mellom 6,25 og 12,5. Klikk på ruta til innavlsgraden for å få opp et enkelt stamtre for det potensielle avkommet (tilsvarende funksjon som i innavlsverktøyet, i rapporten Innavl). Stamtreet markerer også felles aner.

Utskrift: avlsplan skrives ut ved å klikke på knappen Utskrift avlsplan.

Oppdater avlsplan: Hver gang du har gjort en endring i hovedbildet, låst okser etc må du klikke på Oppdater avlsplan slik at avlsplan oppdaterer seg med de nye valgene. Endringer i avlsfokus på enkeltdyr tas automatisk hensyn til med det samme du går tilbake til hovedbildet.

Tilbakemelding? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på avlsplanen, både gode og dårlige. Har du noen kommentarer, forslag til forbedringer eller opplever du noe feil? Ta kontakt med brukerstotte@animalia.no

Utvikling avlsverdier

Tyr har laget en fin oversikt til hvordan man skal tolke avlsverdiene. På sidene deres kan du også lese mer om modellen for beregning av avlsverdier, avlsverdier for seminokser m.m.

Aktiv avl

Tyr har utarbeidet regler for hva som kreves for å kunne søke om å bli godkjent som aktiv avlsbesetning. 

Når du åpner rapporten får du først opp en totaloversikt over om kravene er oppfylt eller ei. Ved å velge type så kan du få opp detaljer rundt hvilke dyr som f.eks. har fødselsvekt registrert. Det kan være god hjelp å bruke dersom du ser at det er noe som mangler. 

Helseattest

Helseattest deles i tre typer: en for individet, en for besetningen og en egenerklæring fra deg som selger. Alle disse finner du her under Rapporter > Helseattest. Helseattester er sterkt anbefalt å benytte ved salg av dyr. Tilsvarende anbefaler vi at du som kjøper av livdyr krever helseattester på dyra du kjøper. Ved hvert salg (enten for ett dyr eller en gruppe) skal det følge en attest per individ, en attest for buskapen og en egenerklæring fra deg som selger. For å ta ut attest for flere individer markerer du de aktuelle og velger Helseattest for valgte individer.

Her finner du informasjon om livdyrattester.

Tilvekstprognose (pilotprosjekt)

Rapporten viser estimerte vekter frem i tid. Vektene er estimert av Mimiro sin vekstalgoritme. Algortimen blir bedre når det registres faktiske veide vekter i kontrollen.

Funksjonene:

 • Valg knappen
  • Vekt (slaktevekt, levendevekt)
  • Tidsenhet (dato, uker)
  • Kolonneoppsett (dyrholdsid, rase, alder, kjønn, kategori, beite/binge)
  • Velg tidsintervall (15, 30, 45, 60)
  • Sett maksalder 
 • Søk og Filter, likt som i besetning. 
 • Kan sortere på kolonnevalga, default sortering er alder, ung --> gammel. 
 • Gjennomsnitt: Regner ut snitt slaktevekt, levendevekt og alder for de dyra som ligger i rapporten. 
 • Utvidet informasjon om et individ: man kan åpne raden for et individ. Der vises:
  • Graf: med slaktevekt, levendevekt og alder et år frem i tid
  • Veiinger: viser alle veiinger som er registrert på dyret. Hvis det er negativ tilvekst så vises dette i rødt. 

Beite/binge

Beite/binge-funksjonen er et nyttig verktøy for å holde oversikt over besetningen både i fjøs og på beite. Her kan du både planlegge og etterregistrere flytting av dyr. Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite og ha dokumentasjon over hvilke dyr som har gått på hvilke beiter. Egen noteringsliste for beite/binge finnes ved å inn på den enkelte beite/binge. Der ligger det også Tilsynsliste.  

Lag ny

Det første du må gjøre når du skal ta i bruk beitebingeløsningen er å legge inn aktuelle beiter og binger som du ønsker å flytte dyr til. Du må angi navn, type (binge, innmark, utmark) og kan i tillegg fylle ut areal og beskrivelse. Beitet/bingen settes automatisk som aktiv. 

Oversikt

Viser hvilke dyr som er i de ulike beiter/binger på dagens dato eller er planlagt flyttet dit. Du kan sortere på de ulike kolonnene for eksempel, “Totalt antall i dag”, ved å klikke på dem. Klikk på detaljer foran hvert beite/binge for å komme inn på en side med mer oversikt over hvilke dyr som er der, rapporter m.m. Her kan du også slette flytting inn i bingen på ett og ett dyr. Det er også her du endrer bingens beskrivelse slik som navn og setter den som aktiv eller inaktiv.

Endre beite/binge

Her endrer du navn, areal, beskrivelse, aktiv/inaktiv, type (binge, innmark, utmark). Det er også her du sletter beiter/binger. Du kan kun slette beiter/binger som det ikke har vært dyr i. Ønsker du å skjule beiter/binger som du kun bruker deler av året, kan du endre feltet aktiv ja/nei. En binge som ikke er aktiv vil ikke komme opp som valg når du skal flytte dyr. Når bingene skal tas i bruk igjen må du endre status til aktiv.  

Registrer/planlegg flyttinger

Søk fram dyrene du skal flytte i søket på venstre side. Første gang du tar i bruk beite/binge vil du finne dyra dine som "bingeløse" i søket. Hak av de dyrene du vil flytte til samme beite/binge på samme dato. Velg beite/binge du vil flytte til i høyre kolonne. Legg inn flyttedato (dagens dato ligger default) og trykk “Flytt nå”. Pass på at feltet "Kalv følger mor" er overens med praksis. 

Skal du søke opp dyr som gikk i eller på en bestemt binge/beite i fjor, gjør du dette ved å sette datoen i søket til en dato du vet de gikk der.

Bingeløse = dyr som ikke står i en beite/binge. For å se hvilke dyr dette er, må du søke opp Bingeløse i søket på Registrer/Planlegg flyttinger. Dyr som meldes ut (for eksempel blir slaktet), går automatisk ut av beite/binge på utmeldingsdato.

Automatisk paringsregistrering: Dersom du flytter en okse som ligger med kategori avlsdyr inn til kyr vil det genereres paring i den perioden oksen er i beitet/bingen. Det samme gjelder dersom kyr flyttes inn til avlsoksen. For å avslutte en paringsperiode, må du flytte enten kyr eller okse ut av bingen. Hver gang du prøver å gjøre flyttinger som vil starte paringsperioder, får du opp et varsel om dette slik at du kan velge å avbryte flyttingen. 

Stambok

Søk stambokregister

Her kan du søke blant alle norske og utenlandske (registrert i Storfekjøttkontrollen for Norge) stambokførte dyr. Finner du ikke dyret du leter etter er det enten ikke stambokført eller det kan hende at det er utenlandsk individ som ikke er lagt inn i Storfekjøttkontrollen enda. Slike registreringer av utenlandske dyr er det TYR som er ansvarlig for. 

Stambokføring

Her går du inn når du skal bestille stambokføring av dine dyr. Når du åpner siden får du opp alle din innmeldte og med en status på om de er stambokførbare eller ei. Det er regler rundt hva som kreves for å kunne stambokføres. For mer informasjon om dette kontakt Tyr. Grønn hake betyr at dyret kan stambokføres, gul trekant betyr at noe er feil, hvitt/rødt symbol angir at dyret ikke kan stambokføres, mens allerede stambokførte dyr står med grønt ku/kalv symbol. Dersom du er nysgjerrig på detaljer om hva som mangler eller er feil så kan du holde musepekeren over feilsymbolet. Da får du opp beskjed om hva som kreves før dyret eventuelt kan stambokføres. Trenger du hjelp til å legge inn eller endre slektsinformasjon? Kontakt din rådgiver i Storfekjøttkontrollen. 

Dersom du klikker på Vis kommer du inn på avstammingen til dyret. Oppe til høyre finnes det en link til Bestilling - det er her du bestiller stambokføring og får ut skjemaet som skal følge hårprøvene til Biobank. Husk at det alltid er opprinnelsesbesetningen som må bestille avstammingskontroll. En kan også velge om det skal være opprinnelsesbesetningen eller dagens eier som skal ha fakturaen. Klikk du på den lille pila ved siden av Vis så kan du velge om du vil gå til Avstamming eller direkte til Bestilling. Dersom dyret allerede er stambokført så kan du skrive ut stambokbeviset fra Avstammingsbildet. Det kan også skrives ut fra Besetning. 

Gentester

For å bestille gentest går du til fanen som heter genetikk og til gentester. Her kan du søke opp dyr i din besetning og bestille de ulike gentestene. På bestillingsskjemaet vil det stå om du trenger å sende med hårprøver eller ikke. Faktura sendes fra TYR på samme måte som med stambokføring. Mer informasjon om de ulike gentestene og priser finne du her

Kåring

Hovedknappen fører deg inn til ei liste over dine kåra dyr og hvilke resultater de har oppnådd. 

Optimale kåringsperioder

Gir deg en oversikt over hvilke dyr som er egnet for kåring i de ulike ukene. De skal da være minimum 290 dager mandag og ikke over 460 dager fredag. Ved å klikke på Vis for den aktuelle uka er det mulig å få opp ei individliste over aktuelle kåringsdyr. 

Livdyrattester

Brukerveiledning produsent 

 • Logg inn i Storfekjøttkontrollen (SFK) og gå til Rapporter -> Helseattester  
 • For å fylle ut Egenerklæring individ haker du av dyrene du ønsker å skrive egenerklæring for og klikker på Egenerklæring individ. Du kommer da til Livdyrattester, og på høyre side ser du dyrene du har “tatt” med deg fra SFK. Ved å klikke på et av individnumrene vil du få opp egenerklæringsskjemaet du skal fylle ut. Svar på spørsmålene og klikk på Send inn. Når alle er fylt ut får du opp varsel om at alle er fylt ut og du kan klikke på lenken til Storfekjøttkontrollen oppe til høyre. Du kommer da tilbake til menyvalget Helseattest i SFK.  
 • For å skrive Egenerklæring besetning trykk på Egenerklæring besetning. Fyll ut erklæringen og klikk på send inn. Du får da opp varsel om at den er ok, og kan klikke på lenken til Storfekjøttkontrollen oppe til høyre. 
 • Se gyldige attester. Hvis du ønsker å se dine gyldige attester gå til Rapporter -> Helseattest -> Se gyldige helseattester. NB: attestene er kun gyldige i 7 dager. 
 • Se utgåtte attester. Hvis du ønsker å se dine utgåtte attester gå på fanen Utgåtte attester i livdyrattestersiden. Utgåtte attester blir borte etter et år. 
 • Gi veterinær tilgang til opplysninger fra SFK: Klikk på Endre medlemsopplysninger på forsiden av Storfekjøttkontrollen og klikk på Legg til/fjern samtykke. Søk opp veterinær (med navn) og klikk på Legg til samtykke. Når veterinæren logger seg inn i Livdyrattester for å skrive ut en veterinærattest fra din besetning vil det nå komme opp opplysninger både om dyret og smittesituasjonen i besetningen din. På den måten vil veterinæren ha et bedre grunnlag for å skrive ut en veterinærattest. 
 • Fjern veterinær: trykk på Endre medlemsopplysninger, trykk på Legg til/fjern samtykke og klikk på Avslutt for den veterinæren som skal fjernes.

Brukerveiledning rådgiver 

 • Rådgiver har ikke tilgang til å skrive attester, de har kun lesetilgang. 
 • Logg inn via SFK. 
 • For å finne gyldige egenerklæringer og veterinærattester, gå til Rapporter -> Helseattest og klikk på Se gyldige helseattester. Du kommer da inn i Livdyrattester-applikasjonen og kan finne gyldige attester for den produsenten du er inne på. 
 • Søke opp produsenter i andre slakterier. Gå på menyvalget Registrer attest i Livdyrattestsiden. Her kan du bytte produsent.
 • Varsel på SMS. Dersom du søker opp en produsent som er registrert med et annet slakteri enn deg, får du opp et varsel om at det vil sendes ut en SMS til produsenten. Trykker du OK på denne sendes det SMS til produsent om at ditt slakteri har hentet helseattester og egenerklæringer for denne besetning. Det oppgis også ditt navn og e-postadresse hvis produsenten har spørsmål i forbindelse med søket som er gjort. 

Utskrift av attester

Når du har fylt ut en attest får du opp en melding om at erklæring er lagret, denne meldingen inneholder en lenke til erklæringen. Når du klikker på den får du opp en versjon som er utskriftsbar. Det er en utskriftsknapp oppe til høyre. Du får opp det samme hvis du klikker på Gyldige attester eller Utgåtte attester på menylinja i Livdyrattester, da får du opp alle gyldige attester du har tilgang til og kan klikke på den attesten du vil skrive ut. Her kan du velge om du vil ta den ut som en pdf og lagre for elektronisk sending, eller om du vil skrive den ut på papir.