Kontaktpersoner

Slakteriene har det lokale ansvaret for drift av Ammegeitkontrollen. Deres rådgivere/kontaktpersoner finner du i listen nedenfor. Animalia har den sentrale administrasjonen.

Nortura:

Toril Hårdnes, hjemmekontor Alvdal, mob 41 63 12 05
E-postadresse: toril.hardnes@nortura.no

Fatland

Audun Økland, mob 96 00 18 19
E-postadresse: audo@fatland.no 

Solveig Horve Bergsholm, mob 96 94 61 81
E-postadresse: audo@fatland.no

Horns slakteri

Kjell Åge Vannes, mob 48 11 46 20
E-postadresse: kjellagevannes@gmail.com

Midt-Norge Slakteri

Kenneth Marius Bruheim, mob 95 22 95 15
E-postadresse: kenneth.bruheim@norsk-slakt.no 

Furuseth slakteri

Pål Kjorstad, mob 99 03 44 06
E-postadresse: pkjorstad@outlook.com 

Jens Eide

Ole Kristian Netland, mob 91 19 79 27
E-postadresse: ole.kristian@slaktereide.no 

Odd Rune Nordby, mob 95 05 67 00
E-postadresse: odd.rune@slaktereide.no