Smittebeskyttelse i fjørfehus

I fjørfeproduksjonen har vi gode forutsetninger for effektiv smittebeskyttelse. Smittevern og hygienerutiner er tiltak som bidrar til friske dyr, god dyrevelferd og god produksjonsøkonomi. Alle fjørfeprodusenter plikter å følge Matmerks KSL-standard nr 9. Den inneholder en rekke konkrete krav til smittevern og hygienerutiner, deriblant smittesluse og rutiner for sko- og klesskift og håndvask. Animalia har egen smittebeskyttelsesbrosjyre som blant annet tar for seg smittebeskyttelse, rengjøring, desinfeksjon, tilsyn og kvalitetskontroll.

Last ned brosjyren her