Kalkun - helse og velferd

I Norge blir det hvert år klekket i overkant av 1,3 millioner kalkuner. Hybridene som brukes i dag er BUT 10 og Nicolas 300.

Kalkun holdes frittgående innendørs. Dyrene har tilgang til strø, mat og vann. Ifølge forskrift om hold av høns og kalkun skal det ikke være mer enn 38 kg per m2 når dyra er under 7 kg, og ikke mer enn 44 kg/m2 når dyra er over 7 kg.

Ofte holdes kalkunhaner og høner atskilt, og hønene slaktes 12 uker gamle. De har da en slaktevekt på ca 4-5 kg. Det er disse som blir porsjonskalkuner (“julekalkun”). Hanene slaktes ofte ved 18 ukers alder. De har da en slaktevekt på 12 kg. Dette kalles ofte foredlingskalkun, og kjøtt fra disse blir foredlet videre.

Avl

Avl av kalkun skjer i regi av utenlandske avlsselskaper. Avlsmateriale importeres til Norge hovedsakelig som foreldredyr. Disse produserer egg som ruges ut og blir bruksdyr.

Hvilke krav stilles til produksjonen?

Den enkelte fjørfebonde er selv ansvarlig for sin virksomhet, men all norsk kalkunproduksjon er regulert av gjeldende lover og forskrifter (for eksempel Lov om dyrevelferd og Forskrift om hold av høns og kalkun).

Næringa har i tillegg utarbeidet spesielle krav gjennom Kvalitetssystem i Landbruket (KSL). Dette gjelder for alle produsenter som leverer dyr til slakterier tilknyttet dette systemet. Gjennom KSL stilles det strenge krav til dokumentasjon av kvalitet og dyrevelferd i alle ledd av produksjonen.