HO-avtale med helsetjenesteveterinær

Helsetjenesten har egne avtaler med både bransjeansatte veterinærer og privatpraktiserende veterinærer. Dette er våre helsetjenesteveterinærer. Dette er et korps av veterinærer i felt med særlig interesse for og kompetanse innen fjørfeveterinærmedisin.

Vi oppfordrer til at en tegner HO-avtaler med en av helsetjenesteveterinærene. Gjensidige husdyrforsikring gir rabatt i husdyrforsikringen dersom det blant annet tegnes HO-avtale med helsetjenesteveterinær. Oversikten finner du under.

Helsetjenesteveterinærer 2017 (pdf)

Ønsker du å være helsetjenesteveterinær?

Viktige oppgaver er blant annet forebyggende helsearbeid, besetningsgjennomgang ved sjukdom- og produksjonsavvik, sjukdomsberedskap og samordnet sykdomskontroll.Hvis du kan denke deg å være helsetjenesteveterinær send e-post til ht.fjorfe@animalia.no eller ring Animalia på 23 05 98 00 og be om å få snakke med en i Helsetjenesten. Avtalemalen ser du under.

Helsetjenesteavtale mellom HT-fjørfe og veterinær