Datautveksling og roller

Her finner du en oversikt over de ulike rollene og datautveksling i Dyrehelseportalen

Roller

For å kunne tilby gode tjenester i Dyrehelseportalen er det opprettet ulike tilganger/roller for de ulike brukerne av Dyrehelseportalen. 

En oversikt over de ulike rollene og hva de har tilgang til finner du her.

Datautveksling

Dyrehelseportalen utveksler data med flere aktører. Formålet med de ulike integrasjonene er blant annet å forenkle registreringsarbeid for bruker, forbedre datakvalitet og -tilgang samt gjennomføre rapportering av lovpålagte opplysninger på vegne av bruker.

En oversikt over hvilke data som registreres og videreformidles, og til/fra hvem, finner du her: