NORM-VET

NORM-VET ble etablert i 2000 som en del av regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens og koordineres av Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler. Formålet er å overvåke resistensutviklingen over tid, i forhold til utviklingen i andre land, samt i forhold til den humanmedisinske situasjonen.

Data fra NORM-VET danner grunnlag for å beskrive sammenheng mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens. NORM-VET kan også danne grunnlag for ulike risikovurderinger. Data fra NORM-VET fungerer også som basis for spesifikke forskningsprosjekter. 

Overvåking av antibiotikaresistens blant sykdomsfremkallende bakterier fra mennesker skjer gjennom NORM som koordineres av Mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

NORM og NORM-VET samarbeider nært og utgir blant annet en felles årsrapport. Rapportene gir i tillegg til resistensdata også en oversikt over forbruket av antibakterielle midler til mennesker og dyr. Rapportene brukes også til å formidle data fra relevante prosjekter.

Mer om NORM-VET og alle NORM-VET rapporter