Internasjonale publikasjoner

Nedenfor er det listet opp sentrale publikasjoner innenfor antibiotikaresistent, publisert av inernasjonale fagmiljøer.